Ročníkové práce z biológie

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Ročníkové práce z biológie

Ročníkové práce z biológie 

Maturitná práca z biológie je samostatná práca, ktorú realizuje budúci maturant počas svojho štúdia (najčastejšie počas 3. a 4. ročníka) a následne ju prezentuje ústnou formou v priebehu internej časti maturitnej skúšky z biológie. Cieľom maturitnej práce z biológie je preukázať schopnosť prakticky využívať nadobudnuté vedomosti o živej prírode. Maturitná práca spočíva v samostatnej práci s odbornou literatúrou a informáciami, v návrhu a realizácii pozorovania / experimentu, vyhodnotení výsledkov a formulácii záveru.Počas maturitnej skúšky žiak prezentuje prácu pred komisiou, interpretuje svoje zistenia, preukáže schopnosť diskutovať, argumentovať a obhajovať vlastné stanovisko. Ročníkové práce sa môžu zúčastniť súťaží. 

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Ročníkové práce z biológie 2020/2021

 

Patrícia Palúchová, IV.A
Téma: Premeny lesoparku Chrasť vzhľadom na klimatické zmeny TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Umiestnenie práce:
účasť v celoslovenskom kole BIO olympiády, projektová časť, kat A
2. miesto krajskom kole BIO olympiády, projektová časť, kat A

Emma Paulínyová, oktáva
Téma: Vplyv nízkych teplôt na výkon športovca TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Umiestnenie práce:
1. miesto v okresnom kole a 3. miesto krajskom kole SOČ (odbor biológia) 2020/2021
 
Jakub Kaduc, oktáva
Téma: Reakčný čas TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
2. miesto v školskom kole  a účasť na okresnom kole SOČ (odbor biológia) 2019/2020
Annamária Čechová, oktáva
Téma: Vplyv rôznych faktorov na kvalitu vlasov TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Erika Brodňanová, IV.A
Téma:  Kríženie a ontogenéza drozofily melanogaster TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Jakub  Mazák, oktáva
Téma: Apnoická pauza TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Katarína Kormančíková, oktáva
Téma: Vlastnosti biologickej membrány TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Marek Juriga-Brankovič, oktáva
Téma: Vplyv rastlín v pôde na kvalitu vody TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Mykola Petrovič Shamanskyi, oktáva
Téma: Faktory ovplyvňujúce vznik zubného kazu TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Kristína Ripelová, oktáva
Téma: Škodlivosť cigaretových výrobkov na ľudský organizmus TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Natália Ondreášová, IV.A
Téma: Vplyv nápojov na kostí TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Šárka Štefancová, IV.A
Téma: Výskum ekosystému Framborského potoka TU
Konzultant: PaedDr. Rastislav Rodák
Lukáš Mihálik, IV.A
Téma: Meranie glukózy u diabetikov a u zdravých ľudí TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Jana Lysičanová, IV.A
Téma: Nedostatok spánku u mladých ľudí TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Daniel Hudák, IV.A
Téma: Flóra náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Rebeka Pošteková, IV.A
Téma: Porovnanie verbálnej a vizuálnej pamäti TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

 

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Ročníkové práce z biológie 2019/2020

 

Tomáš Trnka, IV.B
Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka  TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Umiestnenie práce:
2. miesto v celoslovenskej súťaži Zelený Andel (z 39 prác)
1. miesto v okresnom kole a 3. miesto krajskom kole SOČ (odbor biológia) 2018/2019
 
Mária Koyšová, IV.A
Téma: Zistenie porúch farbocitu u mladej generácie  TU
Konzultant: MUDr. Mária Koyšová, PhDr. Anna Poláčková
1. miesto v okresnom kole a 3. miesto krajskom kole SOČ (odbor zdravotníctvo) 2019/2020

Mária Šotková, oktáva
Téma: Detská mozgová obrna  TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
1. miesto v okresnom kole a účasť v krajskom kole SOČ (odbor zdravotníctvo) 2018/2019

Viliam Augustín, IV.A
Téma: Závislosť pankreatickej amylázy od pH prostredia TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Veronika Bollová, IV.A
Téma:  Vplyv pH rôznych nápojov na žalúdok TU
Konzultant: PaedDr. Rastislav Rodák
Peter Brezáni, IV.A
Téma: Pozorovanie srdcového tepu a krvného tlaku, u športovca a nešportovca, pri rôznych športových aktivitách a podmienkach. TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
Samuel Bugáň, IV.A
Téma:  Schopnosť karí korenia a škorice inhibovať rast baktérií  TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
Daniel Cabadaj, IV.A
Téma: Priebeh plazmolýzy a deplazmolýzy v bunkách machu TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
Michaela Ďurčanská, IV.A
Téma: Extrakcia DNA z buniek banánu a pečene kurčaťa TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Dominika Chabadová, IV.A
Téma: Pozorovanie priebehu osmózy a závislosť rôznych roztokov na jej priebeh TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Agáta Joneková, IV.A
Téma: Obsah cukru v kolových nápojoch a negatívny dopad na zdravie TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Anna Krajčíková, IV.A
Téma:  Pozorovanie výskytu jednobunkových organizmov a mikroorganizmov v rieke Varínka TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Alžbeta Kubíková, IV.A
Téma: Škodlivosť produktov a ich vplyv na kosti TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
František Masaryk, IV.A
Téma: Vplyv kofeínu na organizmus človeka TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
Kristína Mičíková, IV.A
Téma: Izolácia genómovej DNA z ovocia TU
Konzultant: PaedDr. Rastislav Rodák
Ondrej Vanák, IV.A
Téma: Dôkaz prítomnosti amylázy v slinách človeka a jej účinnosť pri rôznych teplotách TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
Nina Zajacová, IV.A
Téma: Činnosť srdca pri videohrách TU
Konzultant: Mgr. Maroš Mikunda
Dominika Djablíková, IV.B
Téma: Terra-Aqua fľaša TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Juraj Frolo, IV.B
Téma: Činitele vplývajúce na rozkladné procesy TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Alžbeta Grigliaková, IV.B
Téma: Vplyv vonkajších a vnútornýchfaktorovna hladinu glykémie u mladého diabetika I. typu TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Matúš Oravec, IV.B
Téma: Vplyv vonkajších faktorov na rast bakteriálnych kultúr TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Adriána Poliaková, IV.B
Téma: Vplyv antibakteriálnych prípravkov na bakteriálne kolónie TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Mária Šprtková, IV.B
Téma: Skúmanie vplyvu toxicity pôdy pre klíčenie semena horčice bielej TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Dorota Dúhová, oktáva
Téma: Človek a zdravá strava TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Lucia Gazdíková, oktáva
Téma: Cirkadiánna rytmicita TU
Konzultant: PaedDr. Rastislav Rodák
Karin Macharová, oktáva
Téma: Talktílná a algická činnosť u človeka TU
Konzultant: Mgr. Miroslava Slovíková
Matúš Marec, oktáva
Téma: Zisťovanie laterality párových orgánov a mozgových hemisfér TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Anna Mária Mojska, oktáva
Téma: Krvný tlak a pulz TU
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]