Olympiáda ľudských práv

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP)
stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa písomnými a ústnymi súťažnými formami: testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

2020/2021 COVID 19

Krajské kolo OĽP (Žilinský kraj) zabezpečovalo naše gymnázium.

Ďakujeme Mgr. Dávidovi Tyrolovi za organizáciu krajského kola. 

2019/2020 COVID 19

Celoslovenské kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv
Víťazné ÚVAHY XXII. ročníka Olympiády ľudských práv
Téma 1. Garant Informačná služba OSN Viedeň / UNIS Vienna
1. miesto Thomas Philip Heyes, oktáva

Krajské kolo OĽP (Žilinský kraj) zabezpečovalo naše gymnázium.

Ďakujeme Mgr. Dávidovi Tyrolovi za organizáciu krajského kola. 

2018/2019

Účasť na celoslovenskom kole – Zuzana Ďurišová, IV.A

Krajské kolo OĽP (Žilinský kraj) zabezpečovalo naše gymnázium.

Ďakujeme Mgr. Dávidovi Tyrolovi za organizáciu krajského kola. 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]