Ocenenia vyučujúcich

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Ocenenia profesorov

Školský rok 2021/2022

Ďakovný list sv. Gorazda

Ďakovným listom sv. Gorazd, ktorý udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, bola ocenená PhDr. Anna Poláčková za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní.

„Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling pri slávnostnom oceňovaní výnimočných učiteľov.
Ocenenia nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 10 pedagógov a Malú medailu MŠVVaŠ udelilo 20 pedagógom. Ďakovný list svätého Gorazda si prebralo 30 učiteľov. Oceňovanie prebiehalo v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu.
Ďakovným listom sv. Gorazda  bola ocenená aj PhDr. Anna Poláčková.

Školský rok 2017/2018

Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)

Dňa 4. apríla 2018 bola cenou odmenená sestra Ludvika Kucková OSF, ktorá bola v rokoch 1992 – 1998 zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka v Žiline. Svojou činnosťou významne prispela k duchovnému a hmotnému rozvoju gymnázia.

Školský rok 2017/2018

Strieborný kríž Žilinskej diecézy

Vyznamenanie udelil žilinský biskup Tomáš Galis našej kolegyni na dôchodku Juliane Burshikovej.

Školský rok 2016/2017

Pamätná medaila za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva

Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, Subkomisia KBS pre cirkevné a ostatné školy udelila PaedDr. Jánovi Hatalovi pamätnú medailu za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva.
Pamätnú medailu PaedDr. Ján Hatala prevzal dňa 19.10.2016 z rúk Mons. Bernarda Bobera.

Školský rok 2014/2015

Medaila MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR (na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, s udelením ministerky zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR)

Medailu PhDr. Anna Poláčková (sestra Anna) prevzala dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného.

Školský rok 2012/2013

Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)

Dňa 3.4.2013 cenu prevzali PhDr. Marta Višňovská a učiteľka na dôchodku Juliána Burschiková.

Školský rok 2011/2012

Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)

Dňa 10. 4. 2012 cenu prevzal učiteľ na dôchodku Alojz Ďurčanský.

Školský rok 2011/2012

Prestížna cena zboru Žilincov Genius Loci Solnensis (za výnimočné výsledky v celoživotnej pedagogickej činnosti a za mimoriadne aktivity v prospech kultúrneho rozvoja a šírenie dobrého mena nášho historického mesta Žilina. Za výchovu veľkého počtu recitátorov a autorov písaného slova.

Dňa 30.5.2012 cenu prevzal učiteľ na dôchodku František Babiar.

Školský rok 2009/2010

Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)

Dňa 7. 4. 2010 cenu prevzal PaedDr. Ján Hatala.

Školský rok 1999/2000

Čestné uznanie Jána Chryzostoma kardinála Korca za vynikajúce výsledky pri rozvoji cirkevného školstva

Dňa 31. 5. 2000 čestné uznanie prevzali PhDr. Marta Višňovská a učiteľka Juliana Burschiková.

Školský rok 1998/1999

Čestné uznanie Krajského úradu za prácu vo výchove a vzdelávaní

Dňa 28. 3. 1999 čestné uznanie prevzala Ing. Ľubica Mišíková (sestra Alexandria).

Školský rok 1997/1998

Veľká medaila sv. Gorazda

Dňa 29. 11. 1997 medailu prevzal učiteľ František Babiar.

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]