Testovanie 9

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Testovanie 9

INFO

Zákonom č. 210/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 1. ods. 5 zákona č. 210/2018 Z.z. sa § 155 školského zákona dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: „(8) Externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“.
Toto ustanovenie má účinnosť od 1. 9. 2018. 

Všetky potrebné INFORMÁCIE sú na www.nucem.sk 

Koordinátor Testovania 9 na GSF:
Mgr. Miroslava Slovíková, zástupkyňa školy
email: slovikovaZAVINÁČgsf.sk  

 

2019

2020/2021

Testovanie 9 v školskom roku 2020/2021 
testovanie zrušené COVID 19
Naša škola bola zapojená do monitoringu NÚCEM.

Tematické okruhy a špecifikáciu testov – NÚCEM.
Všetky informácie na www.nucem,sk  TU

2019

2019/2020

Vyhodnotenie Testovania 9 v školskom roku 2019/2020

testovanie zrušené COVID 19

 

2019

2018/2019

Vyhodnotenie Testovania 9 v školskom roku 2018/2019
Priemerná úspešnosť školy:

MAT 84,5%    (národný priemer 63,1%)
SJL  84,2%    (národný priemer 62,3%)

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]