Menu

Z fotogalérie

image051

„Tichý a drobný dážď zúrodňuje zem, lejak alebo prietrž mračien ničí lúky a polia.”

sv. František Saleský

Úspechy našich študentov za rok 2014/2015 icon_pdf16

Ak si chcete vybaviť preukaz ISIC/ITIC, môžte to urobiť aj prostredníctvom školy. Informujte sa na sekretariáte školy. Informácie o preukaze ISIC

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – tlačivo na stiahnutie icon_pdf16 icon_word

Štipendiá – v prílohe metodický pokyn a tlačivo. V prípade nejasnosti konzultovať s p. Martou Kardošovou na tel. čísle 041/5625890, 0907/839385

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel./Fax (riaditeľka): 041/5002063 0911535153
Telefón (sekretariát):0917548583
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner Výskum zdravia na GSF

20. výročie zriadenia školy

2% z daní

Banner kampane Červené stužky

Banner Mikulas

Logo The GSF TV