Menu

Z fotogalérie

image173

„Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha.”

sv. Bernard zo Sieny

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – tlačivo na stiahnutie icon_pdf16 icon_word

Požehnanie novej telocvične

(informácia o stavbe)

Úspechy našich študentov v školskom roku 2013/2014

Časopis Euroscola (Boris Bečár, 3.A)

Ponuka stravovaniaviď príloha.

Štipendiá – v prílohe metodický pokyn a tlačivo. V prípade nejasnosti konzultovať s p. Martou Kardošovou na tel. čísle 041/5625890, 0907/839385

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890
Tel./Fax (riaditeľka): 041/5625891
E-mail: gymsvf@seznam.cz
IČO: 30222052

Správca stránky: nemcovagsf@gmail.com

Banner Operačný program vzdelávanie

Profil verejného obstarávateľa

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner Výskum zdravia na GSF

20. výročie zriadenia školy

2% z daní

Banner kampane Červené stužky

Logo The GSF TV