Menu

Z fotogalérie

sob_0364_00030-640x427

„Najväčší rešpekt a najväčší obdiv mám voči všetkým inžinierom, zvlášť voči najväčšiemu: voči Bohu!”

Thomas A. Edison

Jún
Aktuality
Zastupovanie
je prázdne
Jedálny lístok Aktuality Jún

Naše úspechy v školskom roku 2017/2018 TU

Ak si chcete vybaviť preukaz ISIC/ITIC, môžte to urobiť aj prostredníctvom školy. Informujte sa na sekretariáte školy.
Informácie o preukaze ISIC

Štipendiá – v prílohe metodický pokyn a tlačivo. V prípade nejasnosti konzultovať s p. Martou Kardošovou na tel. čísle 041/5625890, 0907/839385

Naša organizácia Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov TU, podľa ktorých postupuje, a kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky