Menu

Z fotogalérie

Deň cudzích jazykov 14

„Na tomto svete nie je také dôležité to, kde sa práve nachádzame, ako skôr to, ktorým smerom sa uberáme.”

Oliver Wendell Holmes

Stavba novej telocvične

Úspechy našich študentov v školskom roku 2013/2014

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – tlačivo na stiahnutie tu

Ponuka stravovaniaviď príloha.

Štipendiá – v prílohe metodický pokyn a tlačivo. V prípade nejasnosti konzultovať s p. Martou Kardošovou na tel. čísle 041/5625890, 0907/839385

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890
Tel./Fax (riaditeľka): 041/5625891
E-mail: gymsvf@seznam.cz
IČO: 30222052

Správca stránky: nemcovagsf@gmail.com

Banner Operačný program vzdelávanie

Profil verejného obstarávateľa

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner Výskum zdravia na GSF

20. výročie zriadenia školy

2% z daní

Banner kampane Červené stužky

Logo The GSF TV