Úspechy 2020/2021

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Úspechy v školskom roku 2020/2021

Celoslovenské úspechy

Celoštátne kolo Matematickej olympiády
kat. A
strieborné pásmo 8.miesto: Matej Lukáčik, III.A a účasť na výberovom sústredení a postup do stredoeurópskeho kola matematickej olympiády v Chorvátsku

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády
kat. SŠ
1.miesto: Denisa Fujašová, IV.A, Peter Komoráš, III.A, Dávid Šulava, III.A

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
kat. B
2.miesto: Andrej Lendóci, IV.A

Celoštátne kolo SOČ a certifikát Zelený Andel
Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
3.miesto: Katarína Chovancová, septima
Téma: Výroba ľanového plátna
Konzultant: Mgr. Veronika Ledajová

Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády a reprezentácia na medzinárodnom kole FO
kat. A
9. miesto: Tadeáš Blunár, oktáva

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
kat.2B
3. miesto: Annamária Patrícia Čechová, oktáva
Účasť a reprezentácia školy:
kat. 2C
4.miesto Júlia Rybáriková, septima
kat.1B
8.miesto Lucia Smičíková, kvartaB

Celoštátne kolo Biologickej olympiády
kat. A – posterová časť
Patrícia Palúchová, IV.A – účastníčka
Téma: Premeny lesoparku Chrasť vzhľadom na klimatické zmeny

Celoslovenské kolo Čo vieš o hviezdach?
5.miesto: Branislav Dúbravka, I.A

Celoslovenské kolo literárnej súťaže My a vírusy 21. storočia kampane Červené stužky
kat. SŠ
2.miesto Annamaria Patricia Čechová, oktáva
kat. ZŠ
5. miesto: Alex Pokorný, príma

Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Červené stužky 2021
kat. ŽŠ
2.miesto: Juraj Černický, príma

Envirootázniky 2021
7.miesto: Martin Rotter, tercia

Korešpondenčný matematický seminár SEZAM – zimná časť 2020/2021
4.miesto Martin Franek, tercia
15.miesto: Martin Rotter, tercia

Attomat 7, kat.6
6.miesto (zo 100): Patrik Franek, príma

Online Pikopretek 2021
dva tímy z tercie 8,11 miesto (z 27)
tri tímy z prímy 17,26, 29 miesto (zo 45)

Matematická internetová olympiáda                                       
9.miesto (zo 118 tímov): Peter Komoráš, III.A, Matej Lukáčik, III.A, Matej Krcho, III.A, Samuel Krcho, II.B

Matematický náboj
16.miesto (zo 111 tímov): Tadeáš Blunár, oktáva, Peter Komoráš, III.A, Matej Krcho, III.A, Matej Lukáčik,III.A Matej Štauder, oktáva

Hodžova Esej 20203.
miesto: Denisa Fujašová, IV.A
Čestné uznanie a cena ÚPV SAV v Bratislave – Stanislav Stankovič, IV.A

Hodžova esej 2021
2.miesto: Jakub Klocaň, sexta
Čestná cena Obce Sučany: Ester Svrčková, sexta
Čestná cena Žilinského samosprávneho kraja: Klára Kučerová, sexta
Čestná cena Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu: Richard Michal Hraško, sexta

Paulinyho Turiec 2021
kat. 1 poézia
1. miesto:  Martin Rotter, tercia
kat. 2 próza
2. miesto:  Filip Kyselica, septima
kat. 2 poézia
3. miesto: Tereza Janáková, kvinta

Súťaž „The Story with a Thousand Faces“ 
1.miesto: Paula Joneková, oktáva 

 Celoslovenská súťaž Expert geniality show
TOP experti: Lucia Hudáková, príma, Slavomír Oriešek, sekunda, Ondrej Šušoliak, sekunda, Miroslav Šutka, tercia, Martin Rotter, tercia

Krajské úspechy

Krajské kolo SOČ
Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
1.miesto: Katarína Chovancová, septima
Téma: Výroba ľanového plátna
Konzultant: Mgr. Veronika Ledajová

 Odbor 04 – Biológia3.
miesto: Emma Paulínyová, oktáva
Téma: Vplyv nízkych teplôt na výkon športovca
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
3.miesto: Lívia Lukácsová, III.A
Téma: Čo môžeme očakávať od slovenskej generácie Z v pracovnej oblasti?       
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
kat. 1B
1.miesto: Lucia Smičíková, kvarta
2.miesto: Adriána Kňazúrová, kvarta
kat.2B
1.miesto Annamária Čechová, oktáva
2.miesto Andrej Lendóci, IV.A
kat. 2C
1.miesto Júlia Rybáriková, septima

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
kat. 2C2
2.miesto: Žilinčík Richard Steven, IV.A

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
kat. A
1.miesto: Tadeáš Blunár, oktáva

 Krajské kolo Matematickej olympiády                                                     
kat. A
1.miesto Lukáčik Matej, III.A
úspešný riešiteľ: Komoráš Peter, III.A

 Krajské (diecézne) kolo Biblickej olympiády
kat. SŠ
1.miestoDenisa Fujašová, IV.A, Peter Komoráš, III.A, Dávid Šulava, III.A

 Krajské kolo Dejepisnej olympiády
kat. B
2.miesto a postup na celoštátne kolo: Andrej Lendóci, IV.A

 Krajské kolo Biologickej olympiády
kat. A – posterová časť
2.miesto: Patrícia Palúchová, IV.A
Téma: Premeny lesoparku Chrasť vzhľadom na klimatické zmeny
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Krajské kolo Geografickej olympiády
kat. Z
úspešní riešitelia: Michal Haluška, tercia, Katarína Kováčová, kvarta

 

 

Okresné úspechy

Okresné kolo SJL olympiády
kat. C                                 
Adriána Kňazúrová, kvarta – úspešný riešiteľ (6.-10. miesto)

 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
kat. 1B
1.miesto Smičíková Lucia, kvarta
2.miesto Kňazúrová Adriána, kvarta
kat. 2B
1.miesto Lendóci Andrej, IV.A
2.miesto Čechová Annamária, oktáva

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
kat. 2C2
1.miesto a postup do krajského kola: Žilinčík Richard Steven, IV.A
kat. 2B
3.miesto: Gintnerová Lucia, oktáva
kat. 1B
2.miesto: Kandalíková Nikola, kvarta
kat. 2A
5.- 6. miesto: Závadský Filip, II.B

Okresné kolo Matematickej olympiády
kat. Z6, Z7, Z8
úspešní riešitelia: Franek Patrik, príma, Hudáková Lucia, príma, Marčišová Terézia Mária, tercia, Franek Martin, tercia, Rotter Martin, tercia

 Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
kat. E
1.miesto: Terézia Marčišová, tercia

Okresné kolo Biologickej olympiády
kat. D –  posterová časť
1.miesto: Ondrej Šušoliak, sekunda
Téma: Vtáky v Dolnej Tižine a okolí
Konzultant: RNDr. Viera Molčanová
2.miesto: Slavomír Oriešek, sekunda
Téma: Podmienky rastu žeruchy siatej
Konzultant: RNDr. Viera Molčanová
kat. D – teoreticko-praktická časť
3.miesto: Slavomír Oriešek, sekunda
4.miesto: Tomáš Babík, príma

Okresné kolo Geografickej olympiády 
kat. E
1.miesto: Michal Haluška, tercia
3.miesto: Katarína Kováčová, kvarta

Okresné kolo SOČ
Odbor 04 – Biológia
1.miesto: Emma Paulínyová, oktáva
Téma:Vplyv nízkych teplôt na výkon športovca
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
1.miesto: Katarína Chovancová, septima
Téma: Výroba ľanového plátna
Konzultant: Mgr. Veronika Ledajová

Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
1.miesto: Lívia Lukácsová, III.A
Téma: Čo môžeme očakávať od slovenskej generácie Z v pracovnej oblasti?  
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády
kat. ZŠ
1.miesto: Dominika Jurčíková, tercia, Lucia Ponechalová, tercia, Slavomír Oriešek, sekunda
kat. SŠ
1.miesto: Denisa Fujašová, IV.A, Peter Komoráš, III.A, Dávid Šulava, III.A

 V.ročník františkánskej olympiády – školská súťaž
kat. A
1.miesto: Lucia Hudáková, Jana Bodoríková, príma
1.miesto: Tomáš Babík, Marko Bálek, príma
2.miesto: Adela Kusovská, Katarína Veselovská, príma
2.miesto: Marieta Baricová, Ivana Kodajová, sekunda
kat. B 
1.miesto: Marián Murajda, Martin Rotter, tercia
1.miesto: Adela Mihalčinová, Miroslav Šutka, tercia
2.miesto: Dominika Jurčíková, tercia
kat. C
1.miesto Veronika Košecká, Veronika Štrbáková, I.A
kat. D
1.miesto Teodor Fuček, Jaroslav Jesenický, oktáva
2.miesto Martin Kudelčík, Samuel Šulavík, septima

Cena Absynt
kat. Recenzia
1.miesto: Katarína Chovancová, septima
Čestné uznanie: Nina Paulínyová, septima, Júlia Rybáriková, septima

 iBobor (najlepší vo svojej kategórii)
kat. Benjamíni  – Lucia Hudáková (príma) s percentilom 97
kat. Kadeti – Martin Franek  (tercia) s percentilom 99
kat. Seniori – Matej Štauder (oktáva), Matej Lukáčik (III.A) s percentilom 99

Tvoríme vlastnú knihu 2021
kat. do 12 rokov
1.miesto Juraj Černický, príma
3.miesto Lucia Rovňaníková, príma

Športové úspechy

Okresné Majstrovstvá SŠ v šachu
2. miesto: Matej Štauder, oktáva
3. miesto: Richard Piovár, septima

Mimoriadne ocenenia a úspechy

Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy v školskom roku 2020/2021 za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života
Tadeáš Blunár, oktáva

Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) 2020/2021
Emma Paulínyová, oktáva, Denisa Fujášová a Andrej Lendóci, IV.A

Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2020
(podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v Žiline) – štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.

Divadelná Žilina 2020
Divadelný krúžok sa zúčastnil s predstavením Zdravý nemocný súťaže Divadelná Žilina 2020. Čestné uznania získali: Simona Smolková, oktáva za postavu slúžky Tonky a Filip Kyselica, septima za postavu Argana. Čestné uznanie za dlhoročné vedenie mladých k divadlu získali PhDr. Marta Višňovská a Mgr. Margita Svetková.

 

Brožúrka

 

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]