Dokumenty školy

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Dokumenty školy - Inovovaný ŠkVP

Inovovaný ŠkVP Gymnázia sv. Františka z Assisi, Žilina 2021/2022 TU
Príloha ŠkVP Učebné osnovy štvorročná forma TU
Príloha ŠkVP Učebné osnovy osemročná forma TU
Príloha ŠkVP Učebné osnovy voliteľné a nepovinné predmety – semináre TU

Prílohy ŠkVP sú v tlačenej verzii dostupné na sekretariáte školy a na školskej vrátnici.

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Výročná správa školy

Výročná správa za školský rok 2020/2021 TU

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Školský poriadok

Zverejnený na Edupage školy po prihlásení. 

V tlačenej verzii je dostupný na sekretariáte školy a na školskej vrátnici.

 

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Voliteľné semináre - pokyny

Pokyny k voľbe voliteľných predmetov pre školský rok 2022/2023 TU

 

 

Gymnázium sv. Františka z Assisi

štipendium

Štipendiá v školskom roku 2021/2022  www.cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:
a) 49,78 €pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
c) 24,89 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
 99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Gymnázium sv. Františka z Assisi

GSF v knihe Čarovné Slovensko

V nádhernej knihe Čarovné Slovensko nájdete informácie aj o Gymnáziu sv.Františka z Assisi v Žiline (str. 135). Viac link TU 

 

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Maturitná ročníková práca z biológie

Maturitná ročníková  práca z biológie

Vzor maturitnej práce z biológie TU 
Formálna úprava maturitnej práce z biológie TU
Vzor maturitnej prezentácie TU
Úprava maturitnej prezentácie TU

 

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Tlačivo na 2%

Tlačivo na 2% TU

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]