Gymnázium

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Gymnázium

Gymnázium sv. Františka zriadila na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR Kongregácia školských sestier sv. Františka dňom 20.júna 1991 a otvorením prvých tried v školskom roku 1991/1992. Súčasťou školy sú od 1.januára 2004 školský internát a školská jedáleň. Gymnázium patrí do Žilinskej diecézy a spolupracuje s Diecéznym školským a katechetickým úradom.

 
Kto tvorí Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline? 
Gymnázium tvoria zamestnanci a žiaci.
Kto sú žiaci GSF?

Ide o školopovinných mladých ľudí, ktorí v rodinnom prostredí nášho gymnázia dokážu podať mimoriadne výkony. Od vzniku školy sa počet žiakov zvýšil zo skromných 72 na vyše 400. Žiaci GSF úspešne reprezentujú školu na úrovni okresu, kraja, štátu a aj v zahraničí.

Možno povedať, že triedy fungujú ako zohrané tímy. Iste, je to tak i na iných školách, ale len na niektorých môže človek pocítiť silu vzájomného priateľstva a ochoty, akú zažívame my pri triednych akciách, výletoch, akadémiách, duchovných obnovách, slávnostných sv. omšiach, športových akciách i pri vyučovaní.

Pochopiteľne, vzťahy nie sú vždy ideálne a aj naši žiaci, hoci svoj čas trávia na katolíckom gymnáziu, sú len ľudia a majú svoje chyby. Vždy je tu však vôľa prekonať vzájomné konflikty a to, čo nás rozdeľuje nahradiť tým, čo nás spája. Ak potrebujete zorganizovať akciu, výlet, projekt…, nájdu sa vždy žiaci, ktorí nebudú váhať prispieť. Svedčí o tom aj množstvo študentských prác , projektov, krúžkov…

Vypočujte si reláciu LUPA v rádiu Lumen  TU

Absolventi

Absolventi Gymnázium sv. Františka študujú na univerzitách a vysokých školách doma i v zahraničí. Mnohí majú vysokoškolské štúdium už za sebou, niektorí z nich pracujú ako učitelia na našom gymnáziu. Pri školských akciách, akou boli napríklad oslavy výročí, si však vždy nájdu čas, aby nás prišli navštíviť a podporiť. Niekedy sa dokonca dobrovoľne zapoja do rôznych podujatí.

Vývoj počtu tried na GSF od roku 1991
Školský rok Osemročná forma Štvorročná forma Šesťročná forma Spolu
2022/2023 8 6 0 14
2021/2022 8 6 0 14
2020/2021 8 5 0 13
2019/2020 8 6 0 14
2018/2019 8 6 0 14
2017/2018 8 6 0 14
2016/2017 7 7 0 14
2015/2016 6 7 0 13
2014/2015 7 5 0 12
2013/2014 4 8 1 13
2012/2013 3 7 2 12
2011/2012 3 6 3 12
2010/2011 3 5 4 12
20092010 3 4 4 11
2008/2009 4 4 4 12
2007/2008 5 4 3 12
2006/2007 6 4 2 12
2005/2006 7 4 1 12
2004/2005 8 4 0 12
2003/2004 8 4 0 12
2002/2003 8 4 0 12
2001/2002 9 3 0 12
2000/2001 8 3 0 11
1999/2000 7 3 0 10
1998/1999 6 4 0 10
1997/1998 5 4 0 9
1996/1997 4 5 0 9
1995/1996 3 6 0 9
1994/1995 2 8 0 10
1993/1994 0 7 0 7
1992/1993 0 5 0 5
1991/1992 0 3 0 3
Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]