SOČ

Gymnázium sv. Františka z Assisi

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

je súťaž žiakov stredných škôl, do ktorej sa žiaci zapájajú riešením teoretických a praktických úloh a vytvorením samostatnej písomnej práce pod vedením odborného konzultanta. Písomná práca sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou súťaže je obhajoba práce.
Postupnosť v súťaži:
 celoštátna prehliadka
 krajská prehliadka
 regionálne prehliadka (okresná, obvodná)
 školská prehliadka

INFORMÁCIE na www.siov.sk

Metodická príručka k tvorbe SOčky TU

Elektronické prihlásenie sa do súťaže (po školskom kole) TU

Leták Ako písať SOČ TU

V školskom roku 2020/2021 sa uskutoční 43.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti.
Organizačné pokyny TU

Súťažné odbory:
01 – Problematika voľného času
02 – Matematika, fyzika, štatistika
03 – Chémia, potravinárstvo
04 – Biológia
05 – Životné prostredie, geografia, geológia
06 – Zdravotníctvo a farmakológia
07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn
11 – Informatika
12 – Elektrotechnika a hardware
13 – História, filozofia, právne vedy
14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 – Ekonomika a riadenie
16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

2021/2022

 Vyhodnotenie SOČ 2021/2022

Odbor 04 Biológia
Téma: Vplyv oligosacharidov na rast kukurice v podmienkach sucha 
Naďa Urbaníková, septima

4.miesto celoštátne kolo 
1.miesto krajské kolo 
1. miesto okresné kolo 

2020/2021

 Vyhodnotenie SOČ 2020/2021

Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Téma: Výroba ľanového plátna – Katarína Chovancová, septima VIDEO TU

3. miesto celoštátne kolo, 1. miesto krajské kolo, 1. miesto okresné kolo

Odbor 04 Biológia
Téma: Vplyv nízkych teplôt na výkon športovca – Emma Paulínyová, oktáva
1. miesto okresné kolo a 3. miesto krajské kolo 

Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia
Téma: Čo môžeme očakávať od slovenskej Generácie Z v pracovnej oblasti? – Lívia Lukácsová, III.A

1. miesto okresné kolo a 3. miesto krajské kolo 

2019/2020

Vyhodnotenie SOČ 2019/2020

3. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie cenyZelený Andel
za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia 
2. miesto (z 39 súťažných prác)
Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka – Tomáš Trnka, IV.B

KRAJSKÉ KOLO
Odbor 02 Matematika, fyzika
3. miesto
Téma: Vplyv zmeny teploty prostredia na tón organovej píšťaly – Tadeáš Blunár, septima

Odbor 06 Zdravotníctvo, farmakológia
3. miesto 
Téma: Zistenie porúch farbocitu u mladej generácie – Mária Koyšová, IV.A

Odbor 11 Informatika
4. miesto 
Téma: Počítačové programy ako prostriedok na zrýchlenie reakčného času – Teodor Fuček, septima

Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia
3. miesto 
Téma: Vplyv hudby na adolescenta – Simona Smolková, Barbora Strelcová, septima

———————————————————————————————————-

OKRESNÉ KOLO
Odbor 02 Matematika, fyzika
1. miesto a postup ma krajské kolo
Téma: Vplyv zmeny teploty prostredia na tón organovej píšťaly – Tadeáš Blunár, septima

Odbor 06 Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto a postup ma krajské kolo
Téma: Zistenie porúch farbocitu u mladej generácie – Mária Koyšová, IV.A

Odbor 11 Informatika
1. miesto a postup ma krajské kolo
Téma: Počítačové programy ako prostriedok na zrýchlenie reakčného času – Teodor Fuček, septima

Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto a postup ma krajské kolo
Téma: Vplyv hudby na adolescenta – Simona Smolková, Barbora Strelcová, septima

2018/2019

Vyhodnotenie SOČ 2018/2019

KRAJSKÉ KOLO
04 Biológia
3. miesto Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka – Tomáš Trnka, III.B

06 Zdravotníctvo, farmakológia
Téma: Detská mozgová obrna – Mária Šotková a Ivana Michaličková, septima – účasť v krajskom kole

———————————————————————————————————
OKRESNÉ KOLO
04 Biológia
1. miesto Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka – Tomáš Trnka, III.B

06 Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto Téma: Detská mozgová obrna – Mária Šotková a Ivana Michaličková, septima 

2017/2018

Vyhodnotenie SOČ 2017/2018

KRAJSKÉ KOLO
04 Biológia
2. miesto Téma: Zdravý životný štýl – Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, septima – účasť na celoštátnom kole

17  Pedagogika, psychológia, sociológia
3. miesto Vzdelávanie v autizmustickej škole – Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B

———————————————————————————————————-

OKRESNÉ KOLO
02 Matematika, fyzika
Okresné kolo SOČ
1. miesto Téma: Účinky plazmy na vlasoch – Ivana Rašková, septima – účasť na krajskom kole
 
03 Chémia, potravinárstvo
Okresné kolo SOČ
2. miesto Téma: Škodlivosť vlasovej kozmetiky – Martina Habláková, Mária Murárová, III.B – účasť na krajskom kole
 
3. miesto Chémia v analgetikách – Simona Masná, III.A
 
04 Biológia
Okresné kolo SOČ
1. miesto Téma: Zdravý životný štýl – Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, septima – 2. miesto na krajskom kole
 

06 Zdravotníctvo, farmakológia
Okresné kolo SOČ
1. miesto Téma: Škodlivosť fajčenia – Soňa Kubalíková a Martina Štafenová, III.B  – účasť na krajskom kole
 
3. miesto Téma: HIV/AIDS – Magdaléna Mydliarová, Alžbeta Zuzkáčová, III.B
 
15 Ekonomika a riadenie
Okresné kolo SOČ
1.miesto Povolanie podnikateľ – Veronika Fogeltonová, Mária Svrčková, septima – účasť na krajskom kole
 

17  Pedagogika, psychológia, sociológia
Okresné kolo SOČ
1. miesto Vzdelávanie v autizmustickej škole – Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B  a 3. miesto na krajskom kole
 
2. miesto Osobnosť vojaka – Sára Hreusová, septima  – účasť na krajskom kole
 

Významné úspechy SOČ

 Významné celoslovenské GSF úspechy v SOČke

Staršie krajské a okresné úspechy nájdete v záložke Študenti – Úspechy.
Tlačené formy prác sa nachádzajú v školskej knižnici.

Školský rok 2016/2017
Súťažný odbor: Biológia (04)
Téma Bentický život v rieke Blatničianka
Autorky­: Stanislava Pekarová, Lýdia Jakubjaková
Celoslovenské kolo SOČ – 3.miesto
Krajské kolo – 1. miesto, Okresné kolo – 1. miesto

Školský rok 2015/2016

Súťažný odbor: Biológia (04)
Téma Etológia koňa a vplyv človeka na jeho správanie
Autorky:  Jana Švecová a Nikola Macharová
Umiestnenie: 1. miesto okresné kolo a účasť v krajskom kole

Súťažný odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia (17)
Téma Skauting a rozvoj osobnosti
Autorky: Mariana Dendisová, Terézia Palúchová
Umiestnenie: 1. miesto okresné kolo a účasť v krajskom kole

Školský rok 2012/2013
Súťažný odbor: Biológia (04)
Téma: Invázne druhy v povodí rieky Rajčianka a ich vplyv na biodiverzitu
Autori­: Ján Veselý, Marek Bielesch
Umiestnenie: celoslovenské kolo SOČ – 1.miesto
Krajské kolo – 1. miesto, Okresné kolo – 1. miesto

Školský rok 2010/2011
Súťažný odbor: Matematika, fyzika, informatika
Téma: Elementárne častice
Autor: Daniel Raška
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 2007/2008
Súťažný odborMatematika, fyzika
Téma: Elementárne častice- vetviace pomery W bozónu
Autori: Matej Melo, Mária Kieferová
Umiestnenie: 4. miesto v celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Zdravotníctvo
Téma: Poranenia mäkkých tkanív
Autor: Lukáš Mičian
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 2006/2007
Súťažný odbor: Zdravotníctvo
Téma: Prevencia skoliózy
Autorky: Eva Bačinská, Zuzana Zaymusová,  Ľubomíra Mravcová
Umiestnenie: 4. miesto v celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Zdravotníctvo
Téma: Tajomstvo dobrého spánku
Autori: Martin Dovičák, Július Jakab
Účasť na celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Geovedy
Téma: Propagácia cestovného ruchu na Slovensku
Autori: Danka Hmírová, Jana Štefancová, Mária Pastorková
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 2004/2005
Súťažný odbor:  Pedagogika, psychológia, sociológia
Téma: Motivácia pri štúdiu cudzích jazykov
Autorky: Lucia Bednaříková, Jaroslava Krutáková, Jarmila Leitnerová
Umiestnenie:  3. miesto v celoslovenskom kole

Súťažný odbor:  Chémia, potravinárstvo, geológia
Téma: Geneticky modifikované potraviny
Autorky: Katarína Augustínová, Barbora Milová, Barbora Slabeciusová
Účasť v celoslovenskom kole

Školský rok 2003/2004
Súťažný odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia
Téma: Domáce násilie
Autorky: Silvia Verešová, Eva Hýllová
Umiestnenie: celoslovenské kolo – čestné uznanie

Školský rok 2002/2003
Súťažný odbor:  Chémia a potravinárstvo
Téma: Prídavné látky v potravinách
Autorka: Danica Richterová a kol.
Umiestnenie: Zvláštne ocenenie od Leoni Slowakia

Školský rok 2001/2002
Súťažný odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia a problematika voľného času
Téma: Priateľstvo a láska
Autorky: Jana Hoskovcová, Mária Pukajová, Katarína Okuliarová
Umiestnenie: 1. miesto v celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Informatika
Názov: GSF online
Autori: Peter Flachbart, Juraj Kováč, Tibor Mišuth
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 2000/2001
Súťažný odbor: Teória kultúry a umenia
Téma: V znamení avantgardy
Autorky: Veronika Zelníková, Andrea Šindlerová, Lucia Šicová
Umiestnenie: 2. miesto v celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Chémia a potravinárstvo
Téma: Vône prírody
Autori: Michal Cicanič, Marián Kapusta,  Norbert Mazúr
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 1999/2000
Súťažný odbor: Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
Téma: Barok v povedomí dnešného človeka
Autorky: Veronika Zelníková, Andrea Šindlerová, Lucia Šicová
Účasť na celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Matematika, fyzika
Téma: Medziplanetárna hmota
Autor: Peter Vereš
Umiestnenie: špeciálne ocenenie v celoslovenskom kole

Súťažný odbor:  Chémia a potravinárstvo
Téma: Mlieko – biele či čierne
Autorky: Alena Staňová, Beáta Bučkuliaková, Martina Kapitulíková, Ľubica Šenkárová
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 1998/1999
Súťažný odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia
Téma: Postoj dievčat k svojmu telu a k jedlu
Autori: Ľudmila Ráztočná, Zuzana Sádecká, Katarína Šútovská
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 1996/1997
Súťažný odbor:  Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
Téma: Rodinné rondely – analýzy filozofických a etických motívov
Autorky: Mária Hudeková, Zuzana Adámková
Účasť na celoslovenskom kole

Súťažný odbor:  Matematika a informatika
Téma: Atacsyc biol
Autori: Pavel Pavlásek, Marek Chovanec
Účasť na celoslovenskom kole

Súťažný odbor:  Fyzika
Téma: UFO a mimozemské civilizácie
Autori: Juraj Krajčí, Ľubor Vojtek, Michal Matúšek
Účasť na celoslovenskom kole

Súťažný odbor: Problematika voľného času
Téma: Voľný čas pubescentnej mládeže
Autori: Tibor Dudáš, Peter Nemčák ,Vojtech Mikuš
Účasť na celoslovenskom kole

Školský rok 1995/1996
Súťažný odbor: Psychológia, pedagogika, sociológia
Téma: Vplyv médií na gymnaziálnu mládež
Autori: Ladislav Kučkovský, Mária Tabačáková, Marcela Pekárová, Michal Prusek
Umiestnenie: 4. miesto v celoslovenskom kole, mimoriadne ocenenie Slovenskej sporiteľne

Školský rok 1994/1995
Súťažný odbor: Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
Téma: Motívy Žiliny v poézii Jána Frátrika
Autorky: Gabriela Čičková, Martina Kianičková, Viera Nogová, Zuzana Senková
Umiestnenie: 2. miesto v celoslovenskom kole

Školský rok 1993/1994
Súťažný odbor: Biológia
Téma: Oko, svetlo, videnie
Autori: Terézia Pavlásková, Pavol Talafa
Umiestnenie: 4. miesto v celoslovenskom kole, mimoriadna cena Ústrednej komisie SOČ

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]