Divadlo na GSF

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Divadlo na GSF

Od školského roku 2006/2007 pôsobí na našom gymnáziu úspešný divadelný krúžok, ktorý obohatil svojimi vystúpeniami nielen našu školu, ale aj rodičov, príbuzných a širokú verejnosť. Turné divadelný krúžok uskutočňuje aj na iných školách, farnostiach a súťažiach. Vo vedení krúžku stojí od jeho začiatku PhDr. Marta Višňovská, ktorej spolupracovníčkou bola v prvých rokoch PhDr. Katarína Rudincová (sestra Samuela) a teraz je Mgr. Margita Svetková. Všetky tri vložili do divadiel nielen kus práce, ale aj svoju dušu. Podarilo sa im zároveň podporiť a vychovať talentovaných žiakov pre vystupovanie, pre divadlo a kultúru.

Úspešné predstavenia:

Školský rok: 2018/2019

Anton Lauček Najkrajšia ozvena - Fatima (4x)

J.B. Moliére Zdravý nemocný (3x)

Školský rok: 2017/2018

A. de Saint-Exupéry: Malý princ (3x)

M. Kováč Adamov: Hra o sv. Dorote (3x)

Školský rok: 2015/2016 - 2017/2018

J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (8x)

FEDIM - regionálna postupová súťaž divadla mladých

Divadelný krúžok pod vedením PhDr. Marty Višňovskej a Mgr. Margity Svetkovej získal bronzové pásmo s veselohrou Jána Palárika Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Kristína Gašperová zo septimy bola ocenená diplomom za stvárnenie postavy vo veselohre.
 

Školský rok: 2014/2015

O ôsmej na arche

C. Goldoni: Sluha dvoch pánov (13x)

Školský rok: 2013/2014

N.V. Gogoľ: Revízor (10x)

Školský rok: 2012/2013

B. Thomas: Charleyho teta (25x)

Školský rok: 2011/2012

J. Hollý: Geľo Sebechlebský (8x)

Školský rok: 2010/2011

J. G. Tajovský: Ženský zákon (19x)

Školský rok: 2009/2010

G. B- Shaw: Pygmalion (9x)

Školský rok: 2008/2009

I. Stodola Jožko Púčik alebo Čaj u pána senátora (10x)

Školský rok: 2007/2008

J. B. Moliére: Lakomec (14x)

Školský rok: 2006/2007

P. Zvon: Tanec nad plačom (8x)

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]