Vyučujúci

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Vyučujúci

Mgr. Kajanová Lucia
riaditeľka školy
KNB
kajanovaZAVINÁČgsf.sk

PhDr. Poláčková Anna
zástupkyňa školy
BIO, SEB, PSY
polackovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Bobeničová Adriana
SJL, NEJ, RUJ
koordinátorka čitateľskej gramotnosti
bobenicovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Böhmová Lenka
SJL, ANJ
na materskej dovolenke
Mgr. Brezovská Božena
ANJ
triedna učiteľka v sekunde
výchovný poradca
brezovskaZAVINÁČgsf.sk

Ing. Červenáková Marcela
NEJ, CHEM, SECH
triedna učiteľka v kvarte
cervenakovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Dubovcová Renáta
NEJ
triedna učiteľka v septime
dubovcovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Ďubeková Mária
KNB
dubekovaZAVINÁČgsf.com
PaedDr. Fučeková Eva
SJL, LIS, CHEM, SECH
koordinátorka environmentálnej výchovy
fucekovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Hric Martin
KNB, DEJ, SED
triedny učiteľ v I.A
hricZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Hudecová Monika
MAT, FYZ
hudecovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Koleková Zuzana
ANJ, FRJ, KAJ
kolekovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Kollárová Lenka
MAT, SEM, HUV, TSV
kollarovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Kováčová Lívia
GEO, SEG, TSV
triedna učiteľka v III.A
kovacovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Kykloš Zdenko
TSV
kyklosZAVINÁČgsf.sk
PaedDr. Michal Kostelný
INF, správca stiete
kostelnyZAVINÁČgsf.sk
RNDr. Majerčíková Anna
FYZ, SEF
majercikovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Marettová Klára
MAT, ANJ, KAJ
marettovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Mikunda Maroš
BIO, SEB, CHEM
triedny učiteľ v oktáve
mikundaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Mikundová Lucia
ANJ, KAJ
mikundovaZAVINÁČgsf.sk
RNDr. Molčanová Viera
BIO
molcanovaZAVINÁČgsf.sk
PaedDr. Němcová Anna
MAT, SEM, INF, SEI
triedna učiteľka v príme
nemcovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Neslušanová Katarína
ANJ, KAJ, SAJ
triedna učiteľka v III.A
neslusanovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Novák Pavol
ANJ, KAJ
novakZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Osiková Zuzana
LAT, DEJ
triedna učiteľka v tercii
osikovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Pavlíková Mária
KNB
výchovný poradca
pavlikovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Pekárová Marcela
MAT, KNB, SEM
triedna učiteľka v II.B
pekarovaZAVINÁČgsf.sk
PaedDr. Rodák Rastislav
BIO, CHEM
rodakZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Ritomská Miriam
NEJ, KNJ
ritomskaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Slovíková Miroslava
BIO
koordinátorka ŽŠR
slovikovaZAVINÁČgsf.sk
Semelliker Augustinus
lektor NEJ
Mgr. Strachota Miroslav
TSV
strachotaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Šikyňová Gabriela
SJL
sikynova@gsf.sk
ThLic. Timková Blanka
SJL, KNB
triedna učiteľka v II.A
vedúca školskej knižnice
timkovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Tyrol Dávid
OBN, SON, DEJ
triedny učiteľ v sexte
tyrolZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Žilinčíková Sylvia
ANJ, KAJ, UMK, SUK
triedna učiteľka v kvinte
szilincikZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Ledajová Veronika
SJL, VV
ledajovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Marcinková Eva
hlavná vychovávateľka - školský internát
koordinátorka DOfE
marcinkovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Andrášová Jana
vychovávateľka - školský internát
andrasovaZAVINÁČgsf.sk
Bc. Šindlerová Mariana
vychovávateľka - školský internát
sindlerovaZAVINÁČgsf.sk
Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]