Vyučujúci

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Vyučujúci

PhDr. Poláčková Anna
riaditeľka školy
BIO, PSY
riaditelZAVINAČgsf.sk
polackovaZAVINAČgsf.sk
Mgr. Miroslava Slovíková
zástupkyňa riaditeľa školy
BIO, GEO
slovikovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Bobeničová Adriana
SJL, NEJ, RUJ
koordinátorka čitateľskej gramotnosti
bobenicovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Böhmová Lenka
SJL, ANJ
bohmova@gsf.sk
Mgr. Brezovská Božena
ANJ
triedna učiteľka v tercii
výchovný poradca
brezovskaZAVINÁČgsf.sk

Ing. Červenáková Marcela
NEJ, CHEM, SECH
triedna učiteľka v kvinte
cervenakovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Dubovcová Renáta
NEJ
triedna učiteľka v oktáve
dubovcovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Ďubeková Mária
KNB, DEJ
koordinátor protidrogovej prevencie
dubekovaZAVINÁČgsf.com
PaedDr. Fučeková Eva
SJL, LIS, CHEM, SECH
koordinátorka environmentálnej výchovy
fucekovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Goliatová Martina
ANJ
goliatovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Hric Martin
KNB, DEJ, SED
triedny učiteľ v II.A
hricZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Hudecová Monika
MAT, FYZ
triedna učiteľka v I.B
hudecovaZAVINÁČgsf.sk

PaedDr. Izraelová Parcová Eva
NEJ, KNJ
koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
izraelovaZAVINÁČgsf.sk

Mgr. Koleková Zuzana
ANJ, FRJ, KAJ
koordinátor finančenj gramotnosti
kolekovaZAVINÁČgsf.sk

PaedDr. Michal Kostelný
INF
správca stiete
kostelnyZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Kováčová Lívia
GEO, TSV, ZTV
kovacovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Kykloš Zdenko
TSV
kyklosZAVINÁČgsf.sk
RNDr. Majerčíková Anna
FYZ, SEF
triedna učiteľka v príme
majercikovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Marcinková Eva
KNB
koordinátorka DOfE
marcinkovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Marettová Klára
MAT, ANJ, HUV
marettovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Mikunda Maroš
BIO, CHEM
marosmikundaZAVINÁČgsf.sk
RNDr. Molčanová Viera
BIO, CHEM
triedna učiteľka v III.A
molcanovaZAVINÁČgsf.sk
PaedDr. Němcová Anna
MAT, SEM, INF, SEI
triedna učiteľka v sekunde
nemcovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Neslušanová Katarína
ANJ, KAJ, SAJ
triedna učiteľka v IV.A
neslusanovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Novák Pavol
ANJ, KAJ
triedny učiteľ v I.A
novakZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Osiková Zuzana
LAT, DEJ
triedna učiteľka v kvarte
koordinátorka školského časopisu
školská knižnica
osikovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Pavlíková Mária
KNB
výchovný poradca
pavlikovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Pekárová Marcela
MAT, KNB, SEM
triedna učiteľka v III.B
koordinátor sociálnopatologických javov
pekarovaZAVINÁČgsf.sk
PaedDr. Rodák Rastislav
BIO, CHEM
rodakZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Strachota Miroslav
TSV
strachotaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Šikyňová Gabriela
SJL
školská knižnica
sikynova@gsf.sk
Mgr. Tyrol Dávid
OBN, SON, DEJ
triedny učiteľ v septime
koordinátor žiackej školskej rady
tyrolZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Žilinčíková Sylvia
ANJ, KAJ, UMK, SUK
triedna učiteľka v sexte
szilincikZAVINÁČgsf.sk
Mgr.Ferencová Denisa
SJL - počas zastupovania
ferencovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Chupáňová Monika
RUJ - počas zastupovania
chupanovaZAVINÁČgsf.sk
PhDr. Rudincová Katarína
hlavná vychovávateľka - školský internát
rudincovaZAVINÁČgsf.sk
Ing Eva Škvareková
vychovávateľka - školský internát
skvarekovaZAVINÁČgsf.sk
Bc. Šindlerová Mariana
vychovávateľka - školský internát
sindlerovaZAVINÁČgsf.sk
Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]