Poradenstvo na škole

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Školský podporný tím

Výchovné poradkyne

Mgr. Božena Brezovská – výchovný poradca
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina
Tel. (spojovateľka): 041/5623935
E-mail: brezovskaZAVINÁČgsf.sk
Konzultačné hodiny
utorok      8.45 – 9.20
štvrtok    12.35 -14.10
V iné dni podľa dohody. 

Mgr. Mária Pavlíková – výchovný poradca
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina
Tel. (spojovateľka): 041/5623935
E-mail: pavlikovaZAVINÁČgsf.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. Eva Marcinková – kariérny poradca 
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina
Tel. (spojovateľka): 041/5623935
E-mail: marcinkovaZAVINÁČgsf.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody

Školský psychológ:

PhDr. Anna Poláčková
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina
Tel. (spojovateľka): 041/5623935
E-mail: polackovaZAVINÁČgsf.sk

Konzultačné hodiny
piatok: od 10.00 hod. do 11.00 hod.
pondelok – štvrtok po vzájomnom dohodnutí sa

Výchovný a kariérny poradca
  • pomáha, radí a poskytuje konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom a ostatným učiteľom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov,
  • informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách, na vysokých školách a pomáha pri voľbe povolania,
  • venuje sa žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,
  • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami  

Zaujímavé linky:

www.komposyt.sk/pre-ziakov

časopis Kam po strednej TU

 

portál VŠ TU

Školský psychológ pomáha riešiť:
  • problémy pri učení
  • problémy v správaní
  • pri rozhodovaní a voľbe povolania
  • vykonáva psychologickú činnosť na pomoc žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov a pedagógom
  • poskytuje rady, návrhy, konzultácie žiakom, pedagógom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom na školskom internáte, rodičom a zákonným zástupcom
Linky pomoci

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]