Zriadovateľ

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Zriadovateľ

Zriaďovateľom Gymnázium sv. Františka z Assisi je Kongregácia školských sestier sv. Františka so sídlom v Žiline.

Zakladateľka školských sestier

Zakladateľka školských sestier Antónia Lamplová sa narodila sa 28.8.1807 v meste Graz v Štajersku (v terajšom Rakúsku). 19. storočie nie je naklonené vzdelávaniu dievčat, a predsa rodičia Antónie Lamplovej umožňujú štúdium svojim dcéram. Antónia bola žiačkou v súkromnej škole Anny Engelovej, po smrti majiteľky prevzala Antónia vedenie školy. Anna Engelová bola vo výchovno-vyučovacom procese veľmi progresívna. Umožňovala štúdium dievčatám, do vyučovacieho procesu zaviedla okrem základných predmetov (počty, nemecký jazyk, náboženská výchova) cudzie jazyky (francúzština, taliančina), umenie (kreslenie, maľba, hra na hudobnom nástroji), domáce a ručné práce. Antónia po prevzatí školy svoju predchodkyňu nasledovala. Ešte viac zdôrazňovala potrebu vyučovania rodného jazyka a náboženskú výchovu.

„Charizma školských sestier svätého Františka je dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce prežívania evanjelia v každodennom živote. V duchu františkánskej kajúcnosti, radosti, chudoby, jednoduchosti a pokory v spoločnom sa sestry venujú kresťanskej formácii a výchove ľudí pre ich celkový (integrálny) rozvoj k láske. Odpovedajú na znamenia doby a na potreby Cirkvi.“

(Regula a Konštitúcie školských sestier sv. Františka)

Obdobie vtedajšieho školstva sa veľmi snaží o to, aby sa výchova a vzdelávanie nespájali. Dôsledky osvietenstva sa v školstve prejavujú v prílišnom zdôrazňovaní vedy, rozumu. Antónia Lamplová však zdôrazňuje spájanie výchovy so vzdelaním. Budúcnosťou národa sú podľa Antónie dobré rodiny a základom dobrých rodín sú dobré matky. Preto je potrebné v škole dbať nielen o rozum, ale aj o srdce, nielen o vzdelávanie, ale i o výchovu. Antóniine kolegyne v tejto súkromnej škole sa k svojej nadriadenej pridávajú a začínajú sa venovať čoraz väčšiemu počtu dievčat. Realizácia myšlienok Antónie však vyžaduje veľa času a námahy. Preto sa Antónia rozhodne založiť so svojimi priateľkami – kolegyňami, inštitút, aby sa tak práci mohli venovať naplno a ako spoločenstvo. Všetky pochopili, že túto prácu môžu vykonávať iba v jednote a v spolupráci. Obdivovali jednoduchosť svätca z 13. stor. Františka z Assisi, preto chcú františkánsku jednoduchosť spojiť so svojimi ideálmi. A tak v roku 1843 vzniká inštitút školských sestier sv. Františka z Assisi.

Hlavnou myšlienkou inštitútu je celková formácia človeka, mottom Antónie, ktorá po rehoľných sľuboch prijala meno Františka, sa stávajú slová „Som tu s Bohom pre vás.“

Antóniu s jej spoločenstvom si rýchlo všimlo okolie. Rozrastala sa nielen škola, ale i inštitút. Za Antóniou Františkou prichádzali dievčatá z celého Rakúsko – Uhorska. Inštitút mal svoje nasledovníčky i v Čechách, neskôr na Slovensku.

Antónia bola veľmi nadčasová. Chcela odpovedať na potreby doby a vidíme, že jej názory sú aktuálne i dnes. Situácia v dnešnej rodine i v dnešnej škole len potvrdzuje, aké je potrebné spájať výchovu so vzdelaním (formovať nielen rozum, ale i srdce), aké je potrebné venovať čas príprave pre rolu matky v rodine. Aktuálna je i dôležitosť tímovej práce.

O tom, či sa formácii celého človeka darí na gymnáziu, či sa spája so vzdelávaním i výchova, či je vo všetkých zložkách prítomnosť náboženskej výchovy, môžu najlepšie povedať tí, ktorých sa to bezprostredne týka – učitelia i žiaci.

Odkaz školských sestier dnes

Podobne ako škola Antónie Lamplovej, aj Gymnázium sv. Františka si kladie za cieľ poskytnúť kvalitné vzdelanie mládeže, ako aj dobrú a svedomitú výchovu v duchu kresťanskej morálky a života podľa Evanjelia. Prostredníctvom vyučovania náboženskej výchovy, spoločných modlitieb, sv. omší a duchovných obnov odovzdávajú i dnes školské sestry a vyučujúci študentom Božie slovo a snažia sa byť pre nich príkladom v kresťanskom živote živej viery.

Škola však neformuje len žiakov. Aj profesori majú príležitosť duchovne sa rozvíjať v spoločenstve. Veľkou mierou to bez pochyby prispieva aj k budovaniu dobrých vzťahov s ostatnými vyučujúcimi i študentmi.

Odkaz prvých školských sestier je aktuálny aj dnes – v niektorých prípadoch ešte viac ako kedykoľvek predtým. Práve preto by sme sa všetci mali usilovať o život podľa Krista, podobne ako zakladateľka tejto kongregácie a jej minulé i terajšie sestry – nasledovníčky Ježiša.

Viac o Kongregácii školských sestier nájdete na webová stránka: www.skolskesestry.sk

brožúrka o školských sestrách TU

relácia v TVLUXe o školských sestráchhttp://www.tvlux.sk/archiv/play/7684

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]