DOfE

Gymnázium sv.Františka z Assisi

DOfE Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

DofE je výskumami overený a celosvetovo uznávaný a rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku od 14 do 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Zapojiť sa môže zapojiť každý vo veku od 14 do 24 rokov. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti, od bronzovej až po zlatú. Za dosiahnutie každej z nich je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju.  Rozvinieš v ňom svoj talent, venuješ sa športu a dobrovoľníctvu a pôjdeš na dobrodružnú expedíciu. Naše gymnázium získalo certifikát oprávňujúci poskytovať program a plaketu, ktorá sa nachádza pri vstupe do budovy školy.


Dobrodružné expedície
Súčasťou programu sú dobrodružné expedície, ktoré idú za hranice bežných zážitkov a sú výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť s partou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí. Môže pršať, môže snežiť, ale dobre pripravenú skupinu nič také neprekvapí.

DOfE 2019/2020

Stretnutie záujemcov o DofE pre školský rok 2019/2020 bude septembrový týždeň 2019/2020. 


Oceňovanie úspešných absolventov bronzovej úrovne – 17. september 2019 v Gbeľanoch. 
Gratulujeme naším absolventkám Márii Kasákovej a Beáte Holienčíkovej a žiakom Tamare Murčovej, Anete Kamenišťákovej, Petrovi Koyšovi – z II.A, Veronike Vojtušovej, Nine Závodskej – zo sexty, Veronike Bučkovej, Alžbete Franekovej, Martine Hartelovej – z kvinty. 

 

DOFE na našej škole organizačne zabezpečujú:

Mgr. Lucia Kajanová – riaditeľka gymnázia
Mgr. Eva Marcinková – koordinátorka, vedúca programu, školiteľka a hodnotiteľka expedície a prihlasovanie marcinkovaZAVINÁČgsf.sk
Mgr. Gabriela Šikyňová – vedúca programu
Mgr. Zuzana Osiková – vedúca programu
ThLic. Blanka Timková – vedúca programu
Mgr. Lenka Kollárová – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Marcela Pekárová – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Mária Pavlíková – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Miroslav Strachota – školiteľ a hodnotiteľ expedície
Mgr. Dávid Tyrol – školiteľ a hodnotiteľ expedície
Mgr. Maroš Mikunda – školiteľ a hodnotiteľ expedície

DOfE 2018/2019

Prvé slávnostné odovzdávanie zlatých a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku sa konalo v stredu 8. novembra 2018 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrewa Gartha, a Mateja Tótha. Striebornú cenu DOFE si prevzala aj naša žiačka Magdaléna Mydliarová zo IV.B. Gratulujeme!

 

Bronzový odznak úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu

Dňa 9. októbra 2018 si prevzali bronzový odznak v Bratislave Veronika Fogeltonová, Romana Jobbová, Veronika Rybáriková a Mária Svrčková všetky z oktávy.

Dňa 19. septembra 2018 odovzdal oceneným bronzový odznak veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku pán Andrew Garth v Gbeľanoch. VIAC
Naši ocenení:
septima – Katarína Ďurišová, Timea Funtíková a Karin Macharová, III.B – Mária Šprtoková, IV. A – Mária Bechná, Lucia Klagová, Simona Masná, Miroslav Mazúch, Kristína Vrábová, Veronika Závadská, IV.B – Michaela Pauriková, oktáva – Helena Iwaniecová, Filip Mazák, Ivana Rašková
 

 


EXPEDÍCIE 2018/2019

Kvalifikačné expedície 21. – 22. jún 2019 
bronzová úroveň

 


Cvičná expedícia 7. – 8. jún 2019
Miesto: Strážovské vrchy


Cvičná expedícia 7. – 9. jún 2019
Miesto: Strážovské vrchy
„Som veľmi rada, že som mohla absolvovať cvičnú expedíciu, z ktorej si odnášam okrem svalovice aj množstvo neopakovateľných zážitkov a skúseností. Hodnotím ju ako vydarenú hoci aj s chybami,ktorých sme sa dopustili, pretože tie nás posunuli ďalej, aby Kvalifikačná expedícia bola ešte o level dôslednejšia a premyslenejšia.Ďakujem mojim kamarátom, ktorí sa jej zúčastnili so mnou a taktiež hodnotiteľovi a školiteľovi, ktorí sa postarali o príjemnú atmosféru a podporu. 🙂 „


Cvičná expedícia 17. – 18. máj 2019
Miesto: Strážovské vrchy
„Bolo to mega, náš cieľ bol spoznávať rastliny čo sa nám celkom podarilo. Naučili sme sa aj pár zaujímavých vecí, napr ako rozložiť oheň z úplne mokrého dreva…“DOFE v školskom roku 2018/2019 organizačne zabezpečovali:

Mgr. Lucia Kajanová – riaditeľka gymnázia
Mgr. Eva Marcinková – koordinátorka, vedúca programu, školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Gabriela Šikyňová – vedúca programu
Mgr. Zuzana Osiková – vedúca programu
ThLic. Blanka Timková – vedúca programu
Mgr. Lenka Kollárová – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Miroslav Strachota – školiteľ a hodnotiteľ expedície
Mgr. Dávid Tyrol – školiteľ a hodnotiteľ expedície
Mgr. Marcela Pekárová – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Maroš Mikunda – školiteľ a hodnotiteľ expedície

DOfE 2017/2018

Bronzový odznak úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu

Lukáš Gacho zo septimy si 2. novembra 2017 prevzal bronzový odznak za účasti britského princa Edwarda v Bratislave.
  

Filom Ághová a Filip Svetlošák, z III.A si prevzali bronzový odznak 26. septembra 2017 v Nitre.

Dňa 18. septembra 2017 si Dáša Poništová a Magdaléna Mydliarová, obe z III.B, Erik Masný z oktávy a Katarína Mazúchová z II.A prevzali bronzový odznak na hrade Trenčín od veľvyslanca Veľkej Británie.
  

DOFE organizačne zabezpečovali:

Mgr. Lucia Kajanová – riaditeľka gymnázia
Mgr. Eva Marcinková – koordinátorka, vedúca programu, školiteľka a hodnotiteľka expedície 
Mgr. Gabriela Šikyňová – vedúca programu
Mgr. Zuzana Osiková – vedúca programu
Mgr. Lenka Kollárová – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Ivana Haščíková – školiteľka a hodnotiteľka expedície
Mgr. Miroslav Strachota – školiteľ a hodnotiteľ expedície
Mgr. Roman Minek – školiteľ a hodnotiteľ expedície

DofE 2016/2017

Naše gymnázium získalo certifikát oprávňujúci poskytovať program a plaketu, ktorá sa nachádza pri vstupe do školy.

DofE organizačne zabezpečovali:

ThLic. Blanka Timková – riaditeľka gymnázia
Mgr. Michaela Laurincová (sestra Kristína) – prvá koordinátorka, vedúca programu, školiteľka a hodnotiteľka expedícií DofE 
Mgr. Veronika Mazúrová – vedúca programu
Mgr. Roman Minek – školiteľ a hodnotiteľ expedícií DofE 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]