Rada školy

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Rada školy

Rada školy je samosprávny orgán, ktorého poslanie, úlohy a zloženie sú ustanovené v § 24 a 25 zákona 596/2003 Z.z. Rada školy posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly a riadi sa pravidlami vyplývajúcimi z jej štatútu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, zástupcovia pedagogických zamestnancov, zástupcovia nepedagogických zamestnancov, zástupcova školského internátu, zástupca zriaďovateľa, zástupca za duchovnú správu a zástupca žiackej školskej rady.

Predseda rady školy:  doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]