Rada školy

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Rada školy GSF

Rada školy je samosprávny orgán, ktorého poslanie, úlohy a zloženie sú ustanovené v § 24 a 25 zákona 596/2003 Z.z. Rada školy posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly a riadi sa pravidlami vyplývajúcimi z jej štatútu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, zástupcovia pedagogických zamestnancov, zástupcovia nepedagogických zamestnancov, zástupcova školského internátu, zástupca zriaďovateľa, zástupca za duchovnú správu a zástupca žiackej školskej rady. VYHLÁŠKA 291/2004


Rada školy GSF
Mgr. Jana Černická – za rodičov – predseda Rady školy GSF
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. – za zriaďovateľa – podpredseda Rady školy GSF
JUDr. Ľubica Joneková – za rodičov – zapisovateľka 
PhDr. Katarína Rudincová – za zriaďovateľa
Mgr. Anton Janešík – za zriaďovateľa
Mgr. Zdenko Králik – za zriaďovateľa
Ing. Stanislava Kaducová PhD.- za rodičov
Mgr. Eva Marcinková – za pedagogických zamestnancov
Mgr. Pavol Novák – za pedagogických zamestnancov
Ing. Mária Bebčáková – za nepedagogických zamestnancov
Jozef Ďurčanský – za žiakov školy

 

 

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]