Absolventi kňazi

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Absolventi kňazi

Ďakujeme Bohu za dar kňazstva našich absolventov:
rok ukončenia štúdia na GSF - 1995

vdp. Mgr. Ľubomír Bollo

triedne učiteľky:
1991/1992 – Mgr. Adriana Bobeničová
1992/1993-1994/1995 – RNDr. Alžbeta Bittšanská
kňazom od roku 2002
t.č. farár Lednica

rok ukončenia štúdia na GSF - 1995

brat Ondrej Tarana OFM cap. – kapucín

triedne učiteľky:
1991/1992 – Lýdia Vahančíková
1992/1993-1994/1995 – Antónia Pozdechová
kňazom od 2010
www.kapucini.sk

rok ukončenia štúdia na GSF - 1996

vdp. Mgr. Michal Majerčík

triedne učiteľky:
1992/1993-1993/1994, 1995/1996 – Mgr. Alena Cicaničová
1994/1995 – PaedDr. Eva Johánková
kňazom od roku 2003
t.č. správca farnosti Kostolná Ves

rok ukončenia štúdia na GSF - 1996

vdp. Mgr. Milan Polák

triedny učiteľ: František Babiar
kňazom od roku 2003
t.č. správca farnosti – Nitra – Zobor

rok ukončenia štúdia na GSF - 1996

Mgr. Michal Masný

triedny učiteľ: František Babiar
kňazom od roku 2004

rok ukončenia štúdia na GSF - 1997

vdp. Mgr. Ladislav Kučkovský

triedna učiteľka: PhDr. Marta Višňovská
kňazom od roku 2003
pastorácia v Rakúsku

rok ukončenia štúdia na GSF - 1997

don Peter Kvašňovský SDB – salezián

triedna učiteľka: Mgr. Jana Hajdáková
kňazom od roku 2006
www.saleziani.sk

rok ukončenia štúdia na GSF - 1998

vdp. Pavol Talapka, Mons. ICDr. -sekretár nunciatúry

triedna učiteľka: Mgr. Elena Frolová
kňazom od roku 2004
t.č. nunciatúra – Ghana

rok ukončenia štúdia na GSF - 1999

vdp. Mgr. Peter Mihálik

triedna učiteľka: RNDr. Jitka Buriánková (sestra Jitka)
kňazom od roku 2006
t.č. správca farnosti Veľký Ďur

rok ukončenia štúdia na GSF - 2006

vdp. Mgr. Zdenko Králik

triedna učiteľka: PaedDr. Anna Němcová (sr. Katarína)
kňazom od roku 2012
t.č. kaplán – Konská

rok ukončenia štúdia na GSF - 2007

vdp. Mgr. Pavol Ďurana

triedna učiteľka: PhDr. Marta Višňovská
kňazom od roku 2013
t.č. kaplán – Púchov

rok ukončenia štúdia na GSF - 2002

Peter Lovás – fr. Samuel OP – dominikán

triedna učiteľka: Mgr. Alena Cicaničová
kňazom od roku 2016
www.dominikani.sk

rok ukončenia štúdia na GSF - 2009

vdp. Mgr. Alojz Mičieta

triedna učiteľka: Mgr. Alena Cicaničová
kňazom od roku 2017
t.č. kaplán – Rajec

rok ukončenia štúdia na GSF - 2010

vdp. Mgr. Michal Tichý

triedna učiteľka: PhDr. Viera Hoffmannová
kňazom od roku 2017
t.č. kaplán – Krásno nad Kysucou

rok ukončenia štúdia na GSF - 2014

Sebastián Kavecký

triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Slovíková
diakonom od roku 2020
rok ukončenia štúdia na GSF - 2014

Jakub Melo

triedna učiteľka: PaedDr. Eva Fučeková
diakonom od roku 2020

Modlitba za duchovné povolania

Pane Ježišu, ako si povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]