Žiacky parlament

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Žiacky parlament

Žiacky parlament (ŽP) je samosprávnym a reprezentatívnym orgánom žiakov školy a zastupuje ich záujmy pred orgánmi školy. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried delegovaní na základe voľby v triedach. Žiacky parlament sa stretáva spravidla raz za mesiac, alebo príležitostne podľa potreby. Je vedený voleným predsedníctvom a spolupracuje s Radou mládeže Žilinského kraja.

Koordinátor ŽP: Mgr. Dávid Tyrol

Žiacky parlament 2021/2022

Predseda ŽP: Kristína Knappová, II.A
Podpredseda: Natália Báleková, septima
Členovia:
Karin Högerová, príma 
Lucia Hudáková, sekunda
Jakub Loncko, tercia 
Terézia Marčišová, kvarta
Samuel Drevený, kvinta 
Eva Rovňaníková, sexta
Klára Mináriková, septima 
Martin Kúdelčík, oktáva
Linda Lednická, I.A
Andrej Buček, I.B
Jozef Ďurčanský, II.A 
Františka Ághová, III.A 
Lenka Zajacová, III.B 
Veronika Kasáková, IV.A

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]