ŽŠR

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je samosprávnym a reprezentatívnym orgánom žiakov školy a zastupuje ich záujmy pred orgánmi školy. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried delegovaní na základe voľby v triedach. Žiacka školská rada sa stretáva spravidla raz za mesiac, alebo príležitostne podľa potreby. Je vedená voleným predsedníctvom a spolupracuje s Radou mládeže Žilinského kraja.

Koordinátorka ŽŠR: Ing. Marcela Červenáková

Predseda ŽŠR: Katarína Mazúchová, IV.A

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]