Úspechy 2019/2020

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Úspechy v školskom roku 2019/2020

Celoslovenské úspechy

Celoslovenské kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv
Víťazné ÚVAHY XXII. ročníka Olympiády ľudských práv
Téma 1. Garant Informačná služba OSN Viedeň / UNIS Vienna
1. miesto Thomas Philip Heyes, oktáva

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády, kat. B
2. miesto: Andrej Lendóci, III.A

Slovenské kolo IPO
Filozofická olympiáda – súťaž v písaní filozofických esejí
6.miesto: Kamil Ďuriš, oktáva
11.miesto: Timea Funtíková, oktáva

4.ročník celoslovenskej literárnej ceny Janka Frátrika 2019
I skupina (žiaci ZŠ) a  III. kategória
2. miesto: Terezia Janáková, kvarta

3. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie cenyZelený Andel
za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia
2. miesto (z 39 súťažných prác)
Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka – Tomáš Trnka, IV.B

 1.ročník GeoKoS 2020 (geografický korešpondenčný seminár)
7. miesto: Alžbeta Harzeková, II.A

Povedz drogám NIE, zvoľ si umenie
výtvarná súťaž na tému Plagát na koncert s protidrogovou tematikou
3. miesto: Margaréta Mušková, tercia

 Celoslovenská súťaž Expert geniality show
kat. Expert 6
22. miesto v celkovom poradí: Matej Ledaj, príma a TOP Expert
kat. Expert 8 – Svetobežník
7. miesto: Katarína Kováčová, tercia 

Krajské úspechy

Sloboda naša každodenná… Za aké hodnoty sme ochotní štrngať kľúčmi dnes?
esejistická súťaž pre študentov stredných škôl Žilinského kraja a Žilinskej diecézy
2.miesto: Klára Mináriková, kvinta

 Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha
III. kat. poézia
Čestné uznanie Jakub Loncko, príma
III. kat. próza
Čestné uznanie Sára Zimenová, príma
IV. kat. poézia
2. miesto Rebeka Račková, kvarta
IV. kat. próza
3. miesto Juraj Čorný, tercia
V. kat. poézia
2. miesto Dominika Joneková, kvinta
V. kat. próza
2. miesto Paula Joneková, septima

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády, kat. B
2. miesto: Andrej Lendóci, III.A

Krajské kolo – Sárova Bystrica
Čestné uznanie: Tomáš Masný, II.A

 Krajské kolo Olympiády zo SJL
Kat. B
3. miesto: Nina Paulínyová, sexta

 Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Kat. 2C2
1. miesto: Thomas Philip Heyes, oktáva a postup na celoslovenské kolo

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
Kat. A
1. miesto: Tadeáš Blunár, sexta
2. miesto: Lucia Gintnerová, sexta

 Krajské kolo Geografickej olympiády
Kat. Z
5. miesto: Andrej Lendóci, III.A

 Krajské kolo Olympiády ľudských práv
4. miesto a postup na celoslovenské kolo: Thomas Philip Heyes, oktáva

Krajské kolo Stredoškolská odborná činnosť SOČ
Odbor 02 Matematika, fyzika krajské kolo
3. miesto: Tadeáš Blunár, septima
Téma: Vplyv zmeny teploty prostredia na tón organovej píšťaly
Konzultant: RNDr. Anna Majerčíková

 Odbor 06 Zdravotníctvo, farmakológia krajské kolo 
3. miesto: Mária Koyšová, IV.A
Téma: Zistenie porúch farbocitu u mladej generácie
Konzultanti: MUDr. Mária Koyšová, PhDr. Anna Poláčková

Odbor 11 Informatika krajské kolo
4.miesto: Teodor Fuček, septima
Téma: Počítačové programy ako prostriedok na zrýchlenie reakčného času
Konzultant: PaedDr. Anna Němcová

 Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia krajské kolo
3. miesto: Simona Smolková, Barbora Strelcová, septima
Téma: Vplyv hudby na adolescenta
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

 

Okresné úspechy

Regionálna súťaž HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
1.kategória – poézia:
Čestné uznanie: Veronika Kasáková, I.A

 Regionálna súťaž Sárova Bystrica
2. miesto: Tomáš Masný, II.A

 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Kat. 2B
3. miesto: Thomas Philip Heyes, oktáva
4. miesto: Gabika Zachvejová, oktáva
Kat. 2A
2. miesto: Samuel Šulavík, sexta
Kat 1B
4. miesto: Lucia Smičíková, tercia
5. miesto: Adriána Kňazúrová, tercia

 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Kat. 2A
2. miesto: Samuel Šulavík, sexta
Kat. 2C2
1. miesto: Thomas Philip Heyes, oktáva

 Okresné kolo Dejepisnej olympiády
Kat. E
2. miesto: Michal Haluška, sekunda

Okresné kolo Geografickej olympiády
Kat. F
1.miesto: Martin Franek, sekunda
4. miesto: Michal Haluška, sekunda
Kat. E
4. miesto: Katarína Kováčová, tercia

Okresné kolo Stredoškolská odborná činnosť SOČ
Odbor 02 Matematika, fyzika
1. miesto: Tadeáš Blunár, septima
Téma: Vplyv zmeny teploty prostredia na tón organovej píšťaly
Konzultant: RNDr. Anna Majerčíková

 Odbor 06 Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto: Mária Koyšová, IV.A
Téma: Zistenie porúch farbocitu u mladej generácie
Konzultanti: MUDr. Mária Koyšová, PhDr. Anna Poláčková

Odbor 11 Informatika
1.miesto: Teodor Fuček, septima
Téma: Počítačové programy ako prostriedok na zrýchlenie reakčného času
Konzultant: PaedDr. Anna Němcová

 Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto: Simona Smolková, Barbora Strelcová, septima
Téma: Vplyv hudby na adolescenta
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Športové úspechy

Krajské kolo v bedmintone žiačok SŠ
2. miesto: Zuzana Sokolová a Sabína Varešínska, sexta

 Okresné kolo v bedmintone žiačok SŠ
1. miesto: Zuzana Sokolová a Sabína Varešínska, sexta

Beh 17. novembra 2019 – 53. ročník
Kat. dievčatá roč. 2000-2002 (26 účastníkov)
1. miesto Emma Paulínyová, septima
11. miesto Emília Melová, septima
Kat. chlapci roč. 2006 a ml. (83 účastníkov)
6.miesto Jakub Urda, sekunda
9. miesto Timotej Murčo, sekunda
Kat. chlapci roč. 2003-2005 (80 účastníkov)
5.miesto Adam Trepáč, kvarta
Kat. chlapci roč. 2000-2002 (38 účastníkov)
8.miesto Matúš Brhel, III.A

Majstrovstvá žiakov SŠ v lyžovaní 2020
Kat. starší žiaci
1. miesto a absolútny víťaz majstrovstiev žiakov stredných škôl v lyžovaní 2020
  a putovný pohár županky Žilinského kraja: Patrik Hraško, sexta
Kat. staršie žiačky
3.miesto: Alexandra Gaňová, sexta

Majstrovstvá okresu vo floorbale žiakov SŠ – 3.miesto

 Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok SŠ – 3.miesto

 Turnaj cirkevných škôl vo florbale s medzinárodnou účasťou – 2.miesto

 Majstrovstvá okresu Žilina SŠ v šachu
2. miesto: Ondrej Kováč, IV.B

Mimoriadne ocenenia a úspechy

Ocenenie žiaka strednej školy v Žilinskom samosprávnom kraji

Tomáš Trnka, IV.B


Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy v školskom roku 2019/2020
Paula Mihalčinová, oktáva, Mária Koyšová, IV.A, Peter Bednařík, IV.B

Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov)
Paula Mihalčinová a Matúš Marec, oktáva, Romana Holečková, IV.A, Jakub Krcho, IV.B

DofE
Bronzová cenu úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu
Tamara Murčová, Aneta Kamenišťáková, Peter Koyš, II.A
Veronika Vojtušová, Nina Závodská, sexta
Veronika Bučková, Alžbeta Franeková, Martina Hartelová, kvinta
Mária Kasáková, Beáta Holienčíková, absolventky GSF

 Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2019
(podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v Žiline)
– trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky.
Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.

Druhá návšteva družobnej školy sv. Marka z New Delhí v Indie
sa uskutočnila 8. – 17. decembra 2019.
Školu navštívilo 15 žiakov a dvaja pedagógovia – PaedDr. Anna Němcová a  Mgr. Sylvia Žilinčíková.
Počas pobytu navštívili aj veľvyslanca Slovenskej republiky v Dillí pána Ivana Lančariča.

Brožúrka

TU

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]