Úspechy 2018/2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Úspechy v školskom roku 2018/2019

Celoslovenské úspechy

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády

Kat. B 1. miesto: Andrej Lendóci, II.A

Celoslovenské finále Finančnej olympiády

 1. miesto: Lukáš Gacho, OKT 

 Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

 1. miesto: Denisa Fujášová, II.A

 Celoštátne kolo geografickej olympiády

Kat. Z  8.miesto (z 32 súťažiacich): Andrej Lendóci, II.A 

 Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí 

 1. miesto: Miriam Súkeníková, I.A

Celoslovenské kolo biblickej olympiády

 1. miesto Družstvo: Agáta Joneková, III.A Denisa Fujášová, II.A a Dávid Šulava, I.A

 Celoslovenské  kolo  XXVI. ročníka recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha
I. kategória poézia Adela Mihalčinová, PRI, účasť na celoslovenskom kole

III. kategória poézia Terézia Mihalčinová, KVA, účasť na celoslovenskom kole
                    próza Terézia Kardošová, KVA, účasť na celoslovenskom kole

Celoslovenská súťaž Literárna cena Janka Frátrika 2018

 1. miesto: Soňa Bukovinská, TER

 Celoslovenská literárna súťaž Poetický Púchov

 1. kat.  2. miesto: Martina Hartelová, KVA

 Literárna súťaž Paulinyho Turiec

Kategória – poézia

 1. miesto: Martina Hartelová, KVA
 2. miesto: Terézia Janáková, TER

 Celoslovenské  kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kat. 2A   účasť na celoslovenskom kole – Annamária Patrícia Čechová, SE

Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

účasť na celoslovenskom kole – Filoména Ahgová, IV.A

 Majstrovstvá SR v šachu 4 – členných družstiev SŠ

 1. miesto na Majstrovstvách SR Družstvo: Nina Čírska, PRI, Matej Sivčák, III.A, Ondrej Kováč, III.B, Matej Štauder, SE

Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

 1. miesto a Majster Slovenska – Adam Trepáč, TER
Krajské úspechy

Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha

 1. kategória

poézia  1. miesto: Adela Mihalčinová, PRI, postup do celoslovenského kola

próza  účastnícky list: Timotej Murčo, PRI

III. kategória

poézia  1. miesto: Terézia Mihalčinová, KVA, postup do celoslovenského kola

próza  1. miesto: Terézia Kardošová, KVA, postup do celoslovenského kola

 1. kategória

poézia  2. miesto: Paula Mihalčinová, SEP

 1. kategória

próza  účastnícky list: Nina Paulínyová, KVI

Súťaž Sárova Bystrica  – krajské kolo

 1. miesto: Lívia Lukácsová, I.A, postup do celoslovenského kola

 

Krajské kolo olympiády zo SJL

Kat. B

 1. miesto: Denisa Fujášová, II.A a postup na celoslovenské kolo

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kat. 2A  

 1. miesto: Annamária Patrícia Čechová, SE, postup na celoslovenské kolo

 

Krajské kolo geografickej olympiády

Kat. Z

 1. miesto: Andrej Lendóci, II.A, postup na celoslovenské kolo

Krajské kolo dejepisnej olympiády

Kat. B

 1. miesto: Andrej Lendóci, II.A, postup na celoslovenské kolo
 2. miesto: Filip Kyselica, KVI

 

Krajské kolo matematickej olympiády

Kat. B 

 1. miesto: Tadeáš Blunár, SE

Krajské kolo biologickej olympiády

Kat. A

 1. miesto: Richard Ančic, IV.A

Diecézne kolo biblickej olympiády

Kategória SŠ

 1. miesto a postup na celoslovenské kolo

Družstvo: Agáta Joneková, III.A  Denisa Fujášová, II.A a Dávid Šulava, I.A

 

Diecézne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí 

 1. miesto: Miriam Súkeníková, I.A, postup na celoslovenské kolo

 Krajské kolo Olympiády ľudských práv

 1. miesto: Filom Ághová, IV.A, postup na celoslovenské kolo

Krajské kolo Stredoškolská odborná činnosť SOČ

odbor BIOLÓGIA 04

 1. miesto: Tomáš Trnka, III.B

Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka

Krajské kolo fyzikálnej olympiády – kat. C

 1. miesto: Lucia Gintnerová, SE
 2. miesto: Tadeáš Blunár, SE

Matematická súťaž Náboj

 1. miesto (zo 120 škôl): Tadeáš Blunár a Matej Štauder, SE, Peter Komoráš, I.A, Matej Krcho a Matej Lukačík, I.A

 Krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?

3.kat.

 1. miesto: Kamil Huliak, II.A a postup na celoslovenské kolo

Súťaž Expert geniality show

dvaja žiaci: TOP EXPERTI, 12 EXPERTOV v rôznych oblastiach

 

Okresné úspechy

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 1. kategória poézia:
 2. miesto: Veronika Kasáková, I.A

III. kategória  poézia:

Čestné uznanie: Rebeka Račková, TER

Regionálna súťaž Sárova Bystrica

 1. miesto: Lívia Lukácsová, I.A

 Okresné kolo SJL olympiády

Kat. C

 1. miesto: Klára Kučerová, KVA

 Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kat. 2A

 1. miesto: Annamária Čechová, SE

 Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Kat. 2A

 1. miesto: Paula Joneková, SE

Kat. 2B

 1. miesto: Božidara Šilhárová, SEP

Kat. 2C2

 1. miesto: Thomas Philip Heyes, SEP

 Ruské slovo – súťaž

 1. miesto: Metod Huljak, IV.B

 Okresné kolo dejepisnej olympiády

Kat. F

 1. miesto: Michal Haluška, PRI

Okresné kolo geografickej olympiády 

Kat. F

1.miesto: Katarína Kováčová, SEK

6.miesto: Martin Franek, PRI

Okresné kolo Stredoškolská odborná činnosť SOČ

odbor BIOLÓGIA 04

 1. miesto: Tomáš Trnka, III.B, postup do krajského kola

Téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka

odbor ZDRAVOTNÍCTVO a FARMAKOLÓGIA 06

 1. miesto: Mária Šotková a Ivana Michaličková, SEP, postup do krajského kola

Téma: Detská mozgová obrna 

 Dekanátne kolo biblickej olympiády

kategória SŠ

 1. miesto, postup na diecézne kolo

Družstvo: Agáta Joneková, III.A, Denisa Fujášová, II.A, Dávid Šulava, I.A

Okresné kolo Slávik Slovenska 2019

 1. miesto: Terézia Kardošová, KVA

 Staroslovenská škola hlaholiky – výtvarná časť

1.miesto: Lucia Gazdiková, SEP

2 miesto: Veronika Mikulová, SEP

Čestné uznanie: Janka Marčanová, SEP

 Detská výtvarná súťaž „Deti pre Sýriu“ (ACN Slovensko)

 1. kategória

1.miesto: Soňa Kováčiková, SEK

3.miesto: Nikola Kandalíková, SEK

Regionálne kolo ČVOH – Čo vieš o hviezdach?

prvá kategória

 1. miesto: Martin Franek, PRI, postup na celoslovenské kolo

tretia kategória

 1. miesto: Kamil Huljak, II.A, postup na celoslovenské kolo

Čitateľská súťaž Absynt

3.miesto:  Katarína Franková, III.A

Školská súťaž – III. ročník Františkánskej olympiády

Kat. A  (príma, sekunda, tercia)

 1. miesto: Rebeka Mária Badániková a Laura  Čarná, PRI
 2. miesto: Miroslav Šutka a Martin Rotter, PRI

Kat B  (kvarta, kvinta, I.A)

 1. miesto: Tereza Mihalčinová a Naďa Urbaníková, KVA
 2. miesto: Závodská Nina Sarah a Veronika Vojtušová, KVI
 3. miesto: Martin Kudelčík a Samuel Šulavík, KVI

Kat C  (II.A, sexta, septima, oktáva)

 1. miesto: Teodor Fuček a Jaroslav Jesenický, SE
 2. miesto: Terézia Michalcová a Kristína Gašperová, OKT

 

Športové úspechy

Majstrovstvá kraja v orientačnom behu jednotlivcov a družstiev ZŠ a SŠ

 1. miesto Družstvo: Matúš Oravec, III.B, Filip Ďuriš, III.A, Tomáš Masný a Marián Gašper, I.A

Žiaci ZŠ

 1. miesto: Adam Trepáč, TER a postup na Majstrovstvá SR

Žiaci SŠ

 1. miesto: Matúš Oravec, III.B a postup na Majstrovstvá SR
 2. miesto: Janka Holečková, III.A, postup na Majstrovstvá SR

 XXV. ročník atletickej olympiády CZŠ v Novej Dubnici

 1. miesto v skoku do diaľky, mladšie žiačky: Emma Papickasová, SEK
 2. miesto v skoku do výšky, starší žiaci: Kristián Tarač, KVA
 3. miesto v behu na 800 m, staršie žiačky: Dominika Joneková, KVA
 4. miesto v skoku do výšky, mladší žiaci: Ján Kúdelčík, TER

 54. ročník – Beh 17. novembra

kategória dievčatá r. 2002 -2004

 1. miesto: Emília Paulínyová, SE

kategória chlapci r. 2002 -2004

 1. miesto: Jakub Malík, KVI

 Majstrovstvá okresu v orientačnom behu školských družstiev

 1. miesto: Družstvo
 2. miesto: Adam Trepáč, TER
 3. miesto: Matúš Oravec, III.B
 4. miesto: Filip Ďuriš, III.A

 Majstrovstvá kraja vo floorbale žiakov SŠ

 1. miesto Družstvo: Miroslav Mazúch, IV.A, Jakub Šuška a Ondrej Kováč, III.B, Samuel Šipčiak, III.B, Marek Čuraj, II.A, Filip Piovár, OKT, Dušan Korbel, OKT, Marek Juriga, SE, Jakub Mazák, SE, Richard Piovár, KVI, Jakub Malík, KVI

 Majstrovstvá okresu vo floorbale žiakov SŠ

 1. miesto Družstvo: Miroslav Mazúch, IV.A, Michal Jakubčík, IV.B, Marek Čuraj, II.A, Jakub Šuška, III.B, Ondrej Kováč, III.B, Filip Piovár, OKT, Dušan Korbel, OKT, Marek Juriga, SE, Jakub Mazák, SE, Richard Piovár, KVI, Jakub Malík, KVI

 Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok SŠ

 1. miesto: družstvo: Veronika Marková, II.A, Rebeka Berešíková, III.B, Ema Brozmannová a Zuzana Sokolová, KVI, Barbora Gondová a Ivana Michaličková, SEP, Katarína Kormančíková, SE, Simona Ďurneková, IV.B, Simona Feiková, TER

 Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

 1. miesto: Zuzana Sokolová a Sabína Varešínska, obe KVI
 2. miesto: Tomáš Karol Hôger a Samuel Madleňák, obaja KVA

 Školské majstrovstvá študentov okresu Žilina v zrýchlenom šachu

 1. miesto: Matej Sivčák, III.A

 Školské majstrovstvá žiakov a žiačok okresu Žilina v zrýchlenom šachu

 1. miesto: Nina Čírska, PRI

 Turnaj cirkevných základných škôl v minifutbale

 1. miesto Družstvo: príma – Matek Mažgút, Timotej Murčo, Marek Štefanov, sekunda – Samuel Drevený, Matúš Dvorský, Filip Kaduc, Daniel Štefanec, Denis Židek

 Beh do Strečnianskych schodov 

 1. miesto vo svojej kategórii: Emília Melová, SE
Mimoriadne ocenenia a úspechy

Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy v školskom roku 2018/2019.

Ocenenie otca biskupa Mons. Tomáša Galisa – Magdaléna Mydliarová, IV.B

Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) – Filoména Ághová a Mária Bechná, obe zo IV.A, Metod Huljak, IV.B, Lukáš Gacho, OKT

DofE

Striebornú cenu úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu získala Magdaléna Mydliarová zo IV.B.

Bronzovú cenu úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu získali: septima – Katarína Ďurišová, Timea Funtíková a Karin Macharová, III.B – Mária Šprtoková, IV. A – Mária Bechná, Lucia Klagová, Simona Masná, Miroslav Mazúch, Kristína Vrábová, Veronika Závadská, IV.B – Michaela Pauriková, oktáva – Helena Iwaniecová, Filip Mazák, Ivana Rašková, Veronika Fogeltonová, Romana Jobbová, Veronika Rybáriková a Mária Svrčková

 Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2018

(podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v Žiline) – dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.

Youth Forum 2019 vo Viedni – Mládežnícke fórum 2019

Na medzinárodnej konferencii vo Viedni, ktorú koordinoval a riadil Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), reprezentovali krajinu Slovensko a naše gymnázium Katarína Saparová a Matúš Marec, obaja zo septimy.  

Divadelný krúžok GSF v tomto školskom roku predstavil dve divadelné predstavenia, a to komédiu Zdravý nemocný od Jean Baptiste Poquelin-Moliéra a hru pre deti a mládež od Antona Laučeka s názvom Najkrajšia ozvena FATIMA.

Druhá návšteva družobnej školy sv. Marka z New Delhí z Indie sa uskutočnila 3. – 7.júna 2019 pod organizačným vedením PaedDr. Anny Němcovej a ThLic. Blanky Timkovej a za účasti Shri Vanlalhuma, indického veľvyslanca.

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]