Úspechy 2017/2018

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Úspechy v školskom roku
2017/2018

Celoslovenské úspechy

MSZS alias Slovíčka v malíčku 2018

víťazka finálového kolaAlžbeta Franeková, TER

 

Celoslovenské  kolo  XXVI. ročníka recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha

Kat. 4 – poézia

 1. miesto – Terézia Mihalčinová, TER

Kat. 4 – próza

 1. miesto – Naďa Urbaníková, TER

 

Celoslovenské kolo Vansovej Lomnička 

Kat. próza – Mária Bechná,  III.A – účastníčka

 

Celoslovenské kolo filozofickej olympiády

 1. miesto – Juraj Valach, IV.A

 

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády

 1. miesto – Andrej Lendóci, I.A

 

Štúrovo pero

Kat. Stredoškolské časopisy

 1. miesto – školský časopis Br(e)pt a cena kníhkupectva Martinus

 

Celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet
III. AJ vlastná tvorba
1. miesto
– A Very Merry Mistaking, KVI
III. RJ prevzatá tvorba
3. miesto
– Metod Huljak, III.B

 

Stredoškolská odborná činnosť SOČ

04 Biológia

Autori: Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, SEP

Téma: Zdravý životný štýl

Konzultant: Bc. Nikoleta Hodoňová

účasť na celoslovenskom kole

 

Celoslovenské  kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kat. 2A

účasť na celoslovenskom kole – Annamária Patrícia Čechová, KVI

 

Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

účasť na celoslovenskom kole – Zuzana Ďurišová, IV.A

 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

 1. miesto – družstvo štafety: Filip Ďuriš, II.A, Matúš Oravec a Peter Bednařík, II.B

 

Majstrovstvá Slovenska v atletike SŠ

 1. miesto – švédska štafetadružstvo: Emma Paulínyová a Katarína Kormančíková, KVI, Pavol Melo, OKT a Filip Ďuriš, II.A

Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva

 1. miesta v behu na 800 m (za ŠKP Žilina) – Emma Paulínyová, KVI

 

Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe

Kat. mladší žiaci olympijský luk (LK Reflex Žilina) – Ján Kúdelčík, SEK – víťaz Slovenského pohára vo svojej kategórii a Talent 2017

Krajské úspechy

Krajské kolo Vansovej Lomnička

Kat. próza

 1. miesto – Mária Bechná, III.A, postup na celoslovenské kolo

 

Krajské kolo recitačnej súťaže  A SLOVO BOLO U BOHA
II. kat. próza
2. miesto – Barbora Hudáková, PRI
III. kat. próza
1. miesto – Naďa Urbaníková, TER, postup na celoslovenské kolo
III. kat poézia
1. miesto –
Tereza Mihalčinová, TER, postup na celoslovenské kolo
IV. kat. próza
3. miesto – Mária Bechná, III.A
IV. kat. poézia
2. miesto – Marianna Plošticová, III.A

 

Regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

kat. II. poézia

 1. miesto – Ema Máliková, PRI

kat. IV. poézia

 1. miesto – Marianna Plošticová, III.A

 

Literárna súťaž Paulínyho Turiec
Poézia 1.kat.

2. miesto – Martina Hartelová, TER
Próza 1.kat.
1. miesto – Filip Kyselica, KVA
Próza 2.kat.
3. miesto – Soňa Kubalíková, III.B

 

Poetický Púchov
III. kat.

 1. miesto – Soňa Kubalíková, III.B
  II. kat.
 2. miesto – Martina Hartelová, TER

 

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

kat 1B

 1. miesto Júlia Rybáriková, KVA

kat 2A  

 1. miesto Annamária Patrícia Čechová, KVI, postup na celoslovenské kolo

Krajské kolo ANJ olympiády
kategória 2C2
2. miesto –  Thomas Philip Heys, SET
kategória 2A
5. miesto – Lucia Gintnerová, KVI

 

Krajské finále súťaže Jazykový kvet

III. RJ prevzatá tvorba
1. miesto –
Metod Huljak, III.B, postup na celoslovenské kolo

III. AJ vlastná tvorba
1. miesto –
A Very Merry Mistaking, KVI, postup na celoslovenské kolo

 1. AJ vlastná tvorba
  2. miesto– Martina Hartelová, TER
  III. AJ prevzatá tvorba
  2. miesto – Michaela Ďurčanská, II. A

 

Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet

kat. II. ANJ vlastná tvorba

 1. miesto – Martina Hartelová, TER – postup na krajské finále

kat. III. ANJ prevzatá tvorba

 1. miesto – Michaela Ďurčanská, II.A – postup na krajské finále

kat. III. ANJ dráma – vlastná tvorba

 1. miesto – A Very Merry Mistaking – KVI – postup na krajské finále Paula Joneková, Lucia Gintnerová, Emma Paulínyová, Annamária Čechová, Simona Smolková, Bibiana Lazarová, Matej Štauder, Teodor Fuček, Veronika Michalcová, Katarína Kormančíková, Barbora Strelcová, Dominik Dúha, Jaroslav Jesenický, Jakub Mazák

kat. III.RUJ prevzatá tvorba

 1. miesto – Metod Huljak, III.B a postup na krajské finále

 

Krajské kolo dejepisnej olympiády

 1. miesto – Andrej Lendóci, I.A, postup na celoslovenské kolo

 

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

 1. miesto – Zuzana Ďurišová, IV.A, postup na celoslovenské kolo

 

Stredoškolská odborná činnosť SOČ

04 Biológia

Autori: Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, septima

Téma: Zdravý životný štýl

Konzultant: Bc. Nikoleta Hodoňová

Okresné kolo: 2. miesto a postup na celoštátne kolo

 

17  Pedagogika, psychológia, sociológia

Autorky: Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B 

Téma: Vzdelávanie v autizmustickej škole

Konzultant: PaedDr. Gabriela Remišová

Okresné kolo: 3. miesto

 

Regionálne kolo IQ olympiády

účasť na regionálnom kole – Sára Surová, KVA

 

 

Krajské kolo fyzikálnej olympiády – kat. D

 1. miesto – Tadeáš Blunár, KVI
 2. miesto – Lucia Gintnerová, KVI
 3. miesto – Andrej Lendóci, I.A – úspešný riešiteľ
 4. miesto – Matej Štauder, KVI – úspešný riešiteľ

 

Krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?

 1. miesto – Kamil Huliak, I.A
Okresné úspechy

 

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
II. kat. poézia

 1. miesto – Ema Máliková, príma
 2. kat. poézia
 3. miesto – Marianna Ploštivcová, III.A

 

Okresné kolo Olympiády zo SJL

 1. miesto – Nina Čagalová, kvarta

 

Obvodné kolo Vansovej Lomnička

kat. próza

 1. miesto – Mária Bechná, III.A, postup na krajské kolo

kat. poézia

 1. miesto – Marianna Plošticová, III.A

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

kategória 1B
2. miesto – Júlia Rybáriková, KVA
kategória 2A
1.miesto – Anna-Mária Čechová, KVI, postup na krajské kolo
5. miesto – Thomas Heyes, SET
kategória 2B
4. miesto – Filip Svetlošák, III.A
6. miesto – Veronika Rybáriková, SEO

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

kategória 1B
4. miesto – Maroš Magoč, KVA
kategória 1A
úspešná riešiteľka – Ema Papickasová, PRI

kategória 2A
1. miesto a postup na krajské kolo – Lucia Gintnerová, KVI
kat 2C2

 1. miesto – Thomas Philip Heyes, SET a postup na krajské kolo

 

Korešpondenčná súťaž Certamen facundiae Latinitatisque Tyrnaviense

 1. miesto – Filoména Ághová, III.A

 

 

FEDIM – regionálna postupová súťaž divadla mladých

Divadelný krúžok pod vedením PhDr. Marty Višňovskej a Mgr. Margity Svetkovej získal bronzové pásmo s veselohrou Jána Palárika Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Kristína Gašperová zo septimy bola ocenená diplomom za stvárnenie postavy vo veselohre.

 

 

Shakespeare´s Day 2018

 1. miesto – Dominik Krupka, II.A

 

GVBOJ
8. miesto
(z 36 škôl)

Tím: Martin Kúdelčík, Maroš Magoč, Tomáš Špánik,KVA, Nikolas Michalička, SEK

 

Okresné kolo Stredoškolská odborná činnosť SOČ

02 Matematika, fyzika

Autorka: Ivana Rašková, SEP 

Téma: Účinky plazmy na vlasoch

Konzultant: Mgr. Daniela Raška

Okresné kolo: 1. miesto, postup na krajské kolo

03 Chémia, potravinárstvo

Autorky: Martina Habláková, Mária Murárová, III.B 

Téma: Škodlivosť vlasovej kozmetiky

Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Okresné kolo: 1. miesto, postup na krajské kolo

 

03 Chémia, potravinárstvo

Autorka: Simona Masná, III.A

Téma: Chémia v analgetikách

Konzultanti:Mgr. Jaroslava Vidrová, Doc. RNDr. Martin Kopáni, MUDR. Andrea Kopániová

Okresné kolo: 3. miesto

 

04 Biológia

Autori: Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, SEP

Téma: Zdravý životný štýl

Konzultant: Bc. Nikoleta Hodoňová

Okresné kolo: 1. miesto a postup na krajské kolo

 

6 Zdravotníctvo, farmakológia

Autorky: Soňa Kubalíková, Martina Štafenová, III.B 

Téma: Škodlivosť fajčenia

Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Okresné kolo: 1. miesto, postup na krajské kolo

 

6 Zdravotníctvo, farmakológia

Autorky: Magdaléna Mydliarová, Alžbeta Zuzkáčová, III.B

Téma: HIV/AIDS

Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Okresné kolo: 3. miesto

 

 

 

 

15 Ekonomika a riadenie

Autorky: Veronika Fogeltonová, Mária Svrčková, SEP

Téma: Povolanie podnikateľ

Konzultant: Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová

Okresné kolo: 1. miesto, postup na krajské kolo

 

17  Pedagogika, psychológia, sociológia

Autorky: Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B 

Téma: Vzdelávanie v autizmustickej škole

Konzultant: PaedDr. Gabriela Remišová

Okresné kolo: 1. miesto, postup na krajské kolo

 

17  Pedagogika, psychológia, sociológia

Autorky: Sára Hreusová, SEP 

Téma: Osobnosť vojaka

Konzultant: PhDr. Anna Poláčková

Okresné kolo: 2. miesto, postup na krajské kolo

 

Dekanátne kolo biblickej olympiády
kategória ZŠ

 1. miesto, postup na diecézne kolo
  družstvo: Tamara Ondrišiková, PRI, Júlia Bieliková, SEK, Anna Jurčíková, TER

kategória SŠ

 1. miesto

družstvo: Denisa Fujášová, I.A, Agáta Joneková, II.A, Jakub Kaduc, KVI

 

Okresné kolo Slávik Slovenska 2018
3. miesto – Terézia Kardošová, TER

 

Školská súťaž – Františkánska olympiáda – II. ročník

1.miesto Katarína Chovancová a Nina Čagalová, KVA
2. miesto Tereza Mihalčinová a Naďa Urbaníková, TER
3.miesto Veronika Vojtušová a Nina Závodská, KVA

Športové úspechy

Majstrovstvá kraja v orientačnom behu jednotlivcov a družstiev ZŠ a SŠ
1. miesto
– Adam Trepáč, sekunda a postup na Majstrovstvá SR
1. miesto – družstvo chlapcov: Filip Ďuriš,II.A, Peter Bednařík, Ondrej Kováč, Matúš Oravec,II.B
3. miesto  – Matúš Oravec, II.B, postup na Majstrovstvá SR
3. miesto – Janka Holečková, II.A, postup na Majstrovstvá SR

 

Majstrovstvá kraja v atletike SŠ

Beh na 400 m

 1. miestoPavol Melo, OKT, postup na Majstrovstvá Slovenska

Beh na 100

 1. miesto v Katarína Kormančíková, KVI
  1. miesto – švédska štafeta, postup na Majstrovstvá Slovenska
  Družstvo štafety: Emma Paulínyová a Katarína Kormančíková, KVI, Pavol Melo, OKT a Filip Ďuriš, II.A

Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy
1. miesto
v behu na 600 m, mladšie žiačky – Emma Papickasová, PRI
1. miesto v skoku do výšky, starší žiaci – Tomáš Karol Hὂger, TER
2. miesto v skoku do výšky, starší žiaci – Kristián Tarač, TER
2. miesto v skoku do výšky, mladší žiaci – Samuel Drevený, PRI
3. miesto v skoku do diaľky, mladšie žiačky – Emma Papickasová, PRI

 

 1. ročník – Beh 17. novembra

kategória: Dievčatá r. 2002 – 2004

 1. miesto – Emília Melová, KVI
 2. miesto – Zuzana Sokolová, KVA

kategória: Dievčatá r. 1999 – 2001

 1. miesto – Katarína Kormančíková, KVI

kategória: Chlapci r. 2002 – 2004

 1. miesto – Jakub Malík, KVA

kategória: Chlapci r.1999 – 2001

 1. miesto – Pavol Melo, OKT
 2. – 6.miesto – Pavol Štefanec, II.A

 

Majstrovstvá okresu vo floorbale žiakov SŠ

 1. miesto – družstvo: Jakub Šuška, II.B, František Galis, Tomáš Kormančík a Michal Kyselica, IV.A, Filip Piovár, SEP, Július Kováč a Pavol Melo, OKT, Miroslav Mazúch, III.A, Marek Juriga, KVI

 

Majstrovstvá okresu družstiev žiakov SŠ v stolnom tenise

 1. miesto, postup na majstrovstvá kraja – družstvo: Juraj Valach, IV.A, Peter Valach II. B, Viliam Augustín II. A, Martin Kúdelčík, KVA

 

Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok ZŠ

 1. miesto – družstvo: Ema Brozmannová, Katarína Chovancová, Alexandra Gaňová, Zuzana Sokolová KVA, Andrea a Michaela Holá, Natália Škrobáková, Anna Jurčíková, TER, Laura Schneiderová, SEK

 

Majstrovstvá okresu vo futsale študentov SŠ

 1. miesto – družstvo: Dávid Druska a Dominik Dúha, KVI, Schneider Tomáš, SET, Matúš Brhel, I.A, Martin Dolina, II.A, Samuel Šipčiak, II.B, Matej Brhel, III. A, Michal Kyselica a Rudolf Šipčiak, IV.A

 

Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok SŠ

 1. miesto – družstvo: Barbora Gondová, Klára Holešová a Ivana Michaličková, SET, Kristína Masnicová, III.A, Simona Ďurneková, Dáša Poništová, III.B, Ema Škvrndová, IV.A, Barbora Frniaková, OKT

 

Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov ZŠ 2. miesto

 

Stredoškolská liga vo futsale – 2. miesto

 

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK – 2. miesto – Ondrej Kováč, II.B

 

Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu – SŠ – 3. miesto – Matej Sivčák, II.A

 

Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu – SŠ – 3. miesto – Matúš Sadiku, KVA

Mimoriadne ocenenia a úspechy

 

Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)

Dňa 4. apríla 2018 bola cenou odmenená sestra Ludvika Kucková OSF, ktorá v rokoch 1992 – 1998  zastupovala zriaďovateľa Gymnázia sv. Františka v Žiline – Školské sestry sv. Františka. Svojou činnosťou významne prispela k duchovnému a hmotnému rozvoju gymnázia.

 

 

Strieborný kríž Žilinskej diecézy

Vyznamenanie udelil  žilinský biskup Tomáš Galis pri príležitosti 10. výročia Žilinskej diecézy našej kolegyni na dôchodku p. Juliane Burshikovej. 

 

Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy v školskom roku 2017/2018.

Ocenenie otca biskupa Mons. Tomáša Galisa – Jakub Krnáč zo IV.A.

 

Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) – Juraj Valach, IV.A

 

DOFE

Bronzový odznak úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu získali:

– Dáša Poništová a Magdaléna Mydliarová, obe z III.B, Erik Masný z oktávy, Lukáš Gacho zo septimy a Katarína Mazúchová z II.A si prevzali bronzový odznak na hrade Trenčín od veľvyslanca Veľkej Británie,

– Filom Ághová a Filip Svetlošák, z III.A si prevzali bronzový odznak v Nitre,

– Lukáš Gacho zo septimy si bronzový odznak prevzal za účasti britského princa Edwarda v Bratislave.

 

Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

(podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v Žiline) – jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.

 

Youth Forum 2018 vo Viedni – Mládežnícke fórum 2018

Na medzinárodnej konferencii vo Viedni, ktorú koordinoval a riadil Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), reprezentovali krajinu Slovensko študentky Magdaléna Mydliarová a Alžbeta Zuškáčová z III.B.

 

Divadelný krúžok GSF v tomto školskom roku predstavil dve divadelné predstavenia, a to Hru o sv. Dorote a predstavenie Malý princ.

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]