Október 2018

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Október 2018

2018

31.október

Jesenné prázdniny

2018

30.október

Štátny sviatok

100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa a 100. výročie od vzniku Československej republiky

2018

29.október

Jesenné účelové cvičenie

Jesenné účelové cvičenie začalo požiarnym poplachom celej školy a pokračovalo stanovišťami (zdravotné, orientácia v teréne, civilná obrana, beh v plynových maskách, streľba zo vzduchovky a orientačný pochod) a zúčastnili sa ho triedy príma – sexta, I.A a II.A. Niektoré triedy si vytvorili aj super fotku.

 

 

 

 

    

2018

27.október

Stužková slávnosť oktávy

Naša oktáva začala svoju stužkovú slávnosť sv. omšou v kaplnke a pokračovala slávnostným programom v zariadení VURAL v Žiline. Pozrite, akí sú tiež krásni!

2018

26.október

Návšteva vrtuľníkovej leteckej záchrannej služby v Žiline

Žiaci kvinty sa zúčastnili veľmi zaujímavej návštevy, a to záchranárskeho vrtuľníka v Žiline. Ďakujeme službukonajúcej posádke za sprostredkovanie svojej práce a keďže počas návštevy dostala posádka výzvu na odlet, videli ju aj v priamej akcii.
    

 

 

2018

26.október

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

Zuzana Sokolová a Sabína Varešínska, obe z kvinty – 2. miesto
Tomáš Karol Hôger a Samuel Madleňák, obaja z kvarty – 2. miesto
Gratulujeme našim skvelým bedmintonistom!

 

2018

25.október

Školské majstrovstvá žiakov a žiačok okresu Žilina v zrýchlenom šachu

Gratulujeme Nine Čírskej z prímy k získaniu 3. miesta a k postupu na krajské kolo. 

2018

25. - 26. október

Turnaj mladých fyzikov v Bratislave

Na turnaji nás reprezentovali Lucia Gintnerová, Tadeáš Blunár a Matej Štauder zo sexty.

2018

25. - 26. október

Duchovná obnova II. A v Terchovej

2018

24. - 26. október

Duchovná obnova IV. A v Kunerade

2018

24.október

Školské majstrovstvá študentov okresu Žilina v zrýchlenom šachu

Gratulujeme Matejovi Sivčákovi k získaniu 2. miesta a k postupu na krajské kolo.

2018

24.október

Exkurzia na Prednú Horu

V spolupráci so Spojenou školou v Rajci sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie na Prednú Horu – do OLÚP s cieľom zapojiť sa do prevencie proti závislostiam.

 

2018

24.október

Sárova Bystrica – krajské kolo

Gratulujeme Lívii Lukácsovej z I.A k získaniu 2. miesta. Naša víťazka viedla rozhovor s Timeou Funtíkovou, zo septimy, ktorej tiež ďakujeme za účasť na súťaži.

2018

23. - 24. október

Pokračovanie konverzácií s Her Semmelikerom z Viedne

2018

20.október

Stužková slávnosť IV.B

Naša IV. B začala svoju stužkovú slávnosť sv. omšou v kaplnke a pokračovala slávnostným programom v El Toro v Žiline. Pozrite, akí sú krásni!

2018

19.október

Vyhlásenie školy
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina sa dištancuje od aktivít ĽS NS, Ústavu dejín kresťanstva a MO MS v Žiline. Priestory školy, presnejšie aulu, v ktorej sa konal seminár pri príležitosti 80. výročia vyhlásenia Slovenskej autonómie, sme prenajali dňa 6.10.2018 na dobu štyroch hodín (reálne v nej boli prítomní cca. 2,5 hod.) po ústnom dohovore s dvomi členmi MO MS v Žiline v dobrej viere, že tu odznejú historické prednášky k danej udalosti pre verejnosť. Seminár nebol organizovaný pre žiakov našej školy. Nemali sme vedomosť o tom, že sa na nej zúčastnia politickí predstavitelia a členovia extrémistických skupín, či politických strán. Je nám ľúto, že médiá a verejnosť vnímajú našu školu a vedenie školy ako prívržencov fašizmu a extrémizmu. V budúcnosti nebudeme prenajímať priestory našej školy na podobné aktivity a pre hnutia, združenia, organizácie, ktoré sa svojím programom vzďaľujú od hodnôt Evanjelia a prirodzeného zákona.

2018

18.október

Projekt NAPPPa

NAPPPa – Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020 , ktorý bol prijatý vládou SR uznesením č. 418/2017 dňa 3. mája 2017. Národný akčný plán má multirezortný charakter a opiera sa o prioritné oblasti, ciele a nástroje Stratégie pohybovej aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európsky región 2016-2025.
Do projektu sa zapojili naši druháci. Ďakujeme.

2018

18.október

Milión detí sa modlí ruženec

Vo štvrtok 18.októbra sme sa zapojili do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Jednotlivé desiatky ruženca svetla boli doprevádzané obrázkovou prezentáciou a okrem slovenčiny zazneli aj po anglicky, nemecky a rusky.

2018

17. - 19. október

Duchovná obnova III.B v Suchej Hore na Orave
Duchovná obnova kvinty v pastoračnom centre v Ustí nad Priehradou na Orave.

2018

16.október

Sárova Bystrica – regionálna súťaž

Gratulujeme Lívii Lukácsovej z I.A k získaniu 1. miesta a k postupu na krajské kolo.

2018

15.október

Zverejnenie víťazov výtvarnej súťaže „Deti pre Sýriu“

Podporujeme aktivity rozvíjajúce osobnosť svojich žiakov prostredníctvom výchovy ku konaniu dobra a pomoci druhým. Jednou z nich bolo aj zapojenie sa do výtvarnej súťaže „Deti pre Sýriu“, ktorú vyhlásila národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Výsledky TU

2018

15. - 22. október

Misijný týždeň

Od 15. do 22. októbra 2018 sa uskutočnil u nás už devätnásty ročník misijného týždňa, ktorého hlavnými aktivitami boli modlitba za jednotlivé kontinenty, misijná výzdoba a súťaž v zbere poštových známok. Ranná modlitba bola spojená s Posolstvom pápeža Františka ku Svetovému dňu misií.
Program:
Po 15.10. modlitba za Oceániu a začiatok súťaže v zbere poštových známok
Ut 16.10. modlitba za Áziu
St 17.10. modlitba za Afriku
Št 18.10. modlitba za Ameriku
Pia 19.10. modlitba za Európu a odovzdanie a spočítaných poštových známok
Ne 21.10. M I S I J N Á N E D E Ľ A
Po 22.10. vyhodnotenie IXX. ročníka súťaže v zbere poštových známok
Aj keď momentálne prevláda emailová forma komunikácie, predsa sa nám podarilo vyzbierať 11432 ks poštových známok pre misie. Poštové známky pomáhali spočítavať naši primáni, ktorí v súťaži zvíťazili.
   

 

2018

11.október

Florbal žiakov SŠ

V okresné kole florbalovej súťaže, v ktorej si zmeralo sily 12 družstiev v štyroch skupinách. Naše družstvo získalo 1. miesto! Gratulujeme!2018

10. - 12. október

DOFE expedícia v Malej Fatre

   

2018

10.október

Literárna exkurzia 

Triedy II.A a sexta sa vybrali po literárnych stopách Oravy.

2018

9.október

Bronzový odznak úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu

Dňa 9. októbra 2018 si prevzali bronzový odznak v Bratislave Veronika Fogeltonová, Romana Jobbová, Veronika Rybáriková a Mária Svrčková všetky z oktávy.

Viac TU

2018

8. - 10. október

Duchovná obnova I.A v pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou na Orave

 

2018

8.október

Školenie koordinátorov OĽP

2018

5.október.

Čitateľská súťaž Absynt

Katarína Franková z III.A sa umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme!

 

2018

4. - 7. október

Jesenné Drážďany so IV.A

Kde lepšie si možno overiť, že všetko, čo sa v škole cvičeniami učíme, naozaj funguje a pomôže nám jednoducho prechádzať všednými aj výnimočnými chvíľami, ak nie v reálnom prostredí, kde tieto každodenné situácie riešime samostatne bez podpory učiteľa? Toto bola naša výzva, na vlastnej koži sme chceli vyskúšať, že tá ťažká nemecká gramatika nemusí byť až taká nezvládnuteľná, keď s úsmevom zisťujeme, kam smeruje električka a ktorou cestou sa máme vydať my a koľko stoja špagety či vstupenka do múzea. Veru, takto sme sa rozprávali s Nemcami a oni boli ochotní nám pomôcť, poradiť, aj keď sme nehovorili dokonalou nemčinou. Okrem objavovania Drážďan pomocou úloh na rôznych miestach mesta a ešte aj  na vlastnú päsť bez učiteľov (!) sme hlavné mesto Saska spoznávali aj na večerných prechádzkach, prebádali sme Staré aj
Nové Mesto (Altstadt, Neustadt), zúčastnili sme sa nedeľnej omše v Hofkirche, najväčšom katolíckom kostole v Drážďanoch, vychutnali sme si panoramatické barokové Drážďany v múzeu, ktoré teda vôbec nebolo „muzeálne nudné“, večer sme strávili v najvyššie položenom kultúrnom stánku Yenidze na dvojjazyčnom koncerte a keďže sme športovo zdatní, vyšli sme aj na vrcholy skalných ihiel v Saskom Švajčiarsku a užili si nádherný výhľad na skalné pohorie a údolie rieky Labe, vyšli sme na
hrad v mestečku Pirna označovanom ako brána do Saského Švajčiarska. A bolo toho ešte oveľa viac, ale to si musíte objaviť už každý sám. Drážďany sú bohaté na krásne
miesta a ich tajomstvá. Dnes už vieme, že Nemecko je hodné objavovania a Nemci sú ochotní pomôcť, poradiť a s úsmevom počúvať našu lámanú nemčinu.
  

 

2018

4.október

Františkánska olympiáda III. ročník – vyvrcholenie

Ďakujeme za zapojenie sa do olympiády a víťazi sa vyberú na exkurziu s názvom Po stopách M.R. Štefánika.

 

2018

4.október

Slávnosť sv. Františka z Assisi – patróna školy

Dnešný deň sme prežili spolu so sv. Františkom. Pozvali sme si medzi nás bratov františkánov a františkánsku mládež, ktorí spolu s našimi školskými sestrami pripravili program v duchu sv. Františka. Celoškolskú sv. omšu hudobne doprevádzali tretiaci a hlavným celebrantom bol absolvent gymnázia vdp. Alojz Mičieta.

Sv. František z Assisi, oroduj za nás.

 

 

2018

3. - 5. september

Zbierka Dni nezábudiek

Ďakujeme našim žiakom – dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do zbierky Dni nezábudiek v spolupráci s OZ Mozaika.

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]