November 2018

Gymnázium sv. Františka z Assisi

November 2018

2018

30.november

Celoslovenské kolo Sárova Bystrica

Do celoslovenského kola súťaže mladých komentátorov postúpila a školu reprezentovala Lívia Lukacsová z I.A, Gratulujeme!  

 

2018

30.november

Exkurzia IV.A do Bratislavy 

Naši maturanti navštívili Slovenskú národnú knižnicu a večerné predstavenie v SND s názvom Projekt 1918. 

 

2018

29.november

Súťaž Expert geniality show

2018

28. - 30. november

Duchovná obnova septimy

v pastoračnom centre Ústie nad Priehradou

2018

28.november

Svetový deň boja proti AIDS

Vyvrcholenie kampane Červené stužky na MÚ v Žiline – stretnutie organizačne zabezpečovalo 25 žiakov gymnázia. Ďakujeme!
Gratulujeme Eve Hvizdákovej z I.A k získaniu 2. miesta v celoslovenskej výtvarnej súťaži Logo pre Červené stužky 2018. 
Vypočujte si LUMEN
Písali o Červených stužkách:
rcc TU
zilinak TU
mesto Žilina TU

 

2018

28.november

Staroslovenská škola hlaholiky

Vyhodnotenie výtvarnej časti
1.miesto: Lucia Gazdiková, septima
2 miesto: Veronika Mikulová, septima
Čestné uznanie: Janka Marčanová, septima

 

2018

28.november

Krajské kolo vo florbale v Tvrdošíne

Naše družstvo vybojovalo skvelé 3.miesto. Gratulujeme!
 

2018

28.november

Okresné kolo SJL olympiády – kat. C

Gratulujeme Kláre Kučerovej z kvarty k získaniu 1. miesta a k postupu na krajské kolo.

2018

26.november

Školské kolo SJL olympiády – starší žiaci v kategóriách A, B (starší žiaci).

Víťazi obidvoch kategórií postupujú do krajského kola.

kat. B:
1. miesto Denisa Fujašová, 2.A
2. miesto Nina Čagalová, kvinta
3. miesto Paula Joneková, sexta
 
kat. A:
1. miesto Filoména Ághová, 4.A
2. miesto Mária Kasáková, 4.A
3. miesto Adriána Tabačková, 3.B a Richard Ančic, 4.A

 

2018

24.november

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Sýrsky katolícky arcibiskup Antoine Chahde z mesta Aleppo v Sýrii prijal pozvanie pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi a v sobotu 24. novembra 2018 navštívil aj Žilinské diecézu. Pri tejto príležitosti odovzdal aj diplomy vo výtvarnej súťaži. INFO

 

2018

22.november

Deň otvorených dverí

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli na náš DOD. Bolo to super! Okrem programu na plagáte sme mali aj prekvapenie – v spolupráci so ŽŠR sme pripravili prezentáciu viacerých predmetov.

2018

21. - 22. november

Florbalový turnaj pre Červené stužky

Florbalovým turnajom žila škola dva skvelé dni. Absolútnym víťazom sa stala po druhý krát III.B. Gratulujeme!


2018

20.november

Rodičovské stretnutie

Začiatok o 16.30 hod.

2018

20.november

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Naši víťazi:
Kat. 1B
1. miesto Terézia Kardošová, kvarta
2. miesto Kristián Tarač, kvarta
3. miesto Veronika Bučková, kvarta

Kat. 2A
1. miesto Annamária Čechová, sexta
2.miesto Marek Juriga, sexta
3. miesto Júlia Rybáriková, kvinta

Kat. 2B
1. miesto Mária Klieštiková, III.A
2. miesto Timea Funtíková, septima
3. miesto Dominika Lukáčiková, septima

Gratulujeme a želáme veľa úspechov na okresnom kole.

 

2018

17.november

Nežná revolúcia, Deň boja za slobodu, Deň študentov

Štátny sviatok

2018

16.november

Slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy v školskom roku 2018/2019

Magdaléna Mydliarová – za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života

      

2018

16.november

Imatrikulácie prímanov a prvákov

Naši primáni a prváci zvládli zoznamovák, prvé mesiace v škole a dnes aj imatrikulácie. Gratulujeme a vítame vás v spoločenstve GSF.
        

2018

16.november

Celoslovenská súťaž Literárna cena Janka Frátrika 2018

Soňa Bukovinská z tercie získala 2. miesto. Blahoželáme!

2018

15.november

Školské majstrovstvá kraja Žilina žiakov a žiačok ZŠ, OGY, študentov a študentiek SŠ v zrýchlenom šachu

Ďakujeme Ninke Čírskej, príma, Ondrejovi Kováčovi, III.B a Matejovi Sivčákovi, III.A za výbornú reprezentáciu školy. 

2018

15.november

Duchovná obnova primánov

v školskom klube.

2018

14.november

Godzone tour 2018

Bolo to super!

Pozvánka

  

2018

14. - 15. november

Pokračovanie konverzácií s Her Semmelikerom z Viedne

2018

13. - 15. november

Duchovná obnova IV.B v pastoračnom centre Ústie nad Priehradou na Orave

2018

13.november

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Naši víťazi
   
  

2018

10.november

Stužková slávnosť IV.A

Navždy sa zachová v pamäti stužková… Pozrite aká je krásna aj naša IV.A!

 

2018

9.november

GVboj

logicko-zábavná matematická súťaž GVOboj

Za našu školu „bojovali“ Anna Jurčíková a Mykhailo  P. Shamanskyi z kvarty a Nikolas Michalička a Ján Kúdelčík z tercie.

2018

8.november

Beh 17. novembra

Na Behu 17. novembra naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. V kategórii dievčat r. 2002 vybojovala Emma Paulínyová zo sexty 1. miesto a v kategórii chlapcov r. 2002 Jakub Malík z kvinty 3. miesto. Obidvom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
  

  

2018

8.november

DOFE – preberanie strieborného ocenenia v Bratislave

Gratulujeme Magdaléne Mydliarovej zo IV.B k získaniu historicky prvej GSF striebornej ceny programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DOfE). Ceremónia sa konala v stredu 8. novembra 2018 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrewa Gartha, a Mateja Tótha.  INFO

 

2018

7. - 9. november

Duchovná obnova III.A

v pastoračnom centre Ústie nad Priehradou na Orave pod vedením sestry Dárie z Komunity Blahoslavenstiev.

2018

7.november

Týždeň vedy a techniky

na prezentácii pozemnej zabezpečovacej techniky na letisku Dolný Hričov

Ďakujeme vedeniu a pracovníkom letiska za sprostredkovanie výbornej prezentácie letiskových služieb v Dolnom Hričove..
  

 

2018

7.november

Retro deň

organizovaný ŽŠR

2018

7.november

Mladí klavíristi 2018

Absolútnym víťazom súťaže sa stala Kristína Gašperová z oktávy. Gratulujeme!

2018

7.november

Futbalový turnaj

o Putovný pohár Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom

2018

7.november

Záložky do školy

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu zameraného na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

Mladší žiaci vytvorili záložky pre vybranú partnerskú školu – Gymnázium L. Novomeského v Bratislave.
 
Starší žiaci (SŠ) rozvíjali svoju kreativitu v rámci projektu Záložka do knihy spája školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
Ich záložky boli určené pre vybranú partnerskú školu –  Gymnázium v Malackách.
 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne umelecké dielka a svedomitý prístup k ich tvorbe!
2018

6.november

Exkurzia Po stopách M.R. Štefánika

Dňa 6. novembra sme sa vybrali po stopách veľkej osobnosti Slovenska – M.R. Štefánika. Navštívili sme  jeho rodný dom (múzeum) v Košariskách a mohylu na Bradle, kde sú uložené jeho pozostatky. Sme radi, že sme mohli kráčať kúsok po jeho stopách a uvedomiť si jeho veľkosť a prínos.
  

2018

5.november

Školské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha

Gratulujeme našim úspešným recitátorom:

II.kategória – poézia 
Adela Mihalčinová – 1. miesto
Ajna Marosz – 2. miesto
Karolína Decká – 3. miesto
II.kategória – próza
Timotej Murčo – 1. miesto
Marek Štefanov  – 2. miesto
Dominika Jurčíková  – 3. miesto
III. kategória – poézia
Terézia Mihalčinová – 1. miesto
Dominika Joneková – 2. miesto
Barbora Hudáková– 3. miesto
III. kategória – próza    
Terézia Kardošová – 1. miesto
Naďa Urbaníková – 1. miesto
Alžbeta Franeková – 2. miesto
Margaréta Mušková– 3. miesto
IV.kategória – poézia
Paula Mihalčinová – 1. miesto
Veronika Kasáková – 2. miesto
Dominika Djabliková – 3. miesto
IV.kategória – próza
Nina Paulínyová – 1. miesto
Tomáš Masný – 2. miesto
Katarína Danišová – 2. miesto
Dávid Šulava– 3. miesto

2018

5.november

Školské kolo výtvarnej súťaže Červené stužky 2018

Kat. SŠ

1.miesto Miriam Súkeníková, I.A

2.miesto Eva Hvizdáková, I.A

3.miesto Zuzana Kvasnicová, I.A

Čestné uznanie Katarína Chovancová, kvinta, Michaela Štaffenová, I.A, Marián Gašper, I.A

        

Kat. ZŠ

1.miesto Jakub Urda, príma

2.miesto Nikola Kandalíková, sekunda

3.miesto Soňa Kováčiková, sekunda

Čestné uznanie Soňa Kováčiková, sekunda, Eliška Kováčová, sekunda, Margaréta Mušková, sekunda

Víťazom gratulujeme!

     
 

2018

3.november

Stretnutie absolventov po desiatich rokoch – trieda Mgr.Renáty Dubovcovej

Bolo milé sa s Vami stretnúť!
 

2018

2.november

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,
lebo druhá smrť im neublíži. (sv.František z Assisi)

2018

1.november


Slávnosť všetkých svätých

Deň pracovného pokoja

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]