Marec 2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Marec 2019

2019

31. marec

Podpora knihobúdok

V mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy, sa na podnet Mgr. Boženy Brezovskej uskutočnila zbierka kníh pre knihobúdky v Žiline. Zbierka prebiehala počas dvoch týždňov, pričom sa nazbieralo vyše 100 kusov kníh.Po ukončení zbierky boli knihy roztriedené podľa žánrov za pomoci študentov septimy. Postupne budú knihy umiestnené do knihobúdok v Žiline a detská literatúra bude venovaná pacientom Detského oddelenia FNsP v Žiline.

 
2019

29.-31. marec

Celoštátne kolo geografickej olympiády, kat.Z

Gratulujeme Andrejovi Lendócimu z II.A k získaniu vynikajúceho 8.miesta (z 32 súťažiacich) a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

2019

29. marec

Exkurzia do NRSR BA

pre triedy III.A a III.B

2019

28. marec

Medzinárodný deň učiteľov

Najlepším učiteľom sveta sa stal františkán z Kene viac TU

PETER TABICHI

2019

28. marec

Celoslovenská literárna súťaž Poetický Púchov 

Gratulujeme Martine Hartelovej z kvarty k 3. miestu v II.kategórii. 

 

2019

27. marec

Pytagoriáda

2019

27.-28. marec

Konverzácie v nemeckom jazyku s Herr Semellikerom z Viedne 

2019

26.-27. marec

Krajské kolo biologickej olympiády

V dňoch 26.-27. marca sa uskutočnili krajské kolá biologickej olympiády, kat. A a kat. B. Vynikajúce umiestnenie získal Richard Ančic zo IV.A – 4. miesto.
Gratulujeme! Žiakom Šarlote Vdovičíkovej, IV.A, Jaroslavovi Jesenickému, sexta a Jakubovi Mikulovi, kvinta ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

2019

26. marec

Exkurzia do Osvienčimu

pre triedy septima, III.A a III.B
 

2019

26. marec

Majstrovstvá SR v šachu 4 – členných družstiev SŠ INFO

Získali sme prvé miesto a sme majstri SR 

Gratulujeme našim žiakom – Nine Čírskej, príma, Matejovi Sivčákovi, III.A, Ondrejovi Kováčovi, III.B, Matejovi Štauderovi, sexta k mimoriadnemu úspechu – 1. miesto na Majstrovstvách SR. Ďakujeme aj prof. Zdenkovi Kyklošovi za podporu žiakov počas súťaže. 

  

 

 

2019

25. marec

Slávnosť Zvestovania Pána

Deň zápasu za ľudské práva
Biele stužky
Naše gymnázium podporuje život od počatia po prirodzenú smrť.

2019

25. marec

ČVOH – Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo:
prvá kategória
2. miesto Martin Franek, príma a postup na celoslovenské kolo
tretia kategória
3. miesto Kamil Huljak, II.A a postup na celoslovenské kolo

Gratulujeme!

2019

25. marec

Vyhodnotenie diecézneho kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí 

Gratulujeme Miriam Súkeníkovej z I.A k získaniu 2. miesta. 

2019

24. marec

Pozvanie na benefičný koncert 

Ďakujeme všetkým žiakom vystupujúcim na koncerte za angažovanie sa v dobrej veci.
Bulletin koncertu TU 

2019

23. marec

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Bratislave

Ďakujeme Adele Mihalčinovej, príma, Terézii Mihalčinovej a Terézii Kardošovej, obe z kvarty, za reprezentáciu školy. 

2019

22. marec

Duchovná obnova triedy sekundy

2019

22. marec

Náboj – matematická súťaž v Bratislave

Dňa 22.marca 2019 sa naši žiaci Tadeáš Blunár, sexta, Peter Komoráš, I.A, Matej Krcho, I.A, Matej Lukačík, I.A a Matej Štauder, sexta zúčastnili matematickej säťaže Náboj a v silnej konkurencii 120 škôl Slovenska sa umiestnili na výbornom 9. mieste. Gratulujeme! INFO

2019

21. marec

Matematický klokan 

pre prihlásených žiakov prímy, sekundy a tercie 

2019

21. marec

Krajské kolo dejepisnej olympiády

Gratulujeme Andrejovi Lendócimu z II.A za 1. miesto v kat. B a k postupu na celoslovenské kolo a Filipovi Kyselicovi z kvinty za 3. miesto v kat. B.
Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

2019

21. marec

Divadelné predstavenie v Mestskom divadle v Žiline Smrť sa volá Engelchen

pre maturantov 

2019

20. marec

Deň frankofónie  

Prečo 20. marec? Lebo 20. marca 1970 nigerskom meste Niamey podpísali zmluvu o založení Agentúry pre kultúrnu a technickú spoluprácu (ACCT), ktorá sa stala základom pre súčasnú Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF).

 Viete, že v Európskej únii je francúzština druhým najčastejšie používaným jazykom po angličtine?

 

 

2019

20.-21. marec

Dekanátne kolo biblickej olympiády

Gratulujeme Agáte Jonekovej, III.A, Denise Fujášovej, II.A a Dávidovi Šulavovi, I.A k získaniu 1.miesta v dekanátnom kole biblickej olympiády a k postupu na diecézne kolo. 
Ďakujeme Terézii Mihalčinovej, Nadi Urbaníkovej a Dominike Jonekovej, z kvarty za reprezentáciu školy v kategórii ZŠ. 

2019

18. marec

Okresné kolo  SOČ       

Dňa 18. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo SOČ, 

odbor BIOLÓGIA 04
Tomáš Trnka, III.B s témou: Antropofytizácia Bitarovského potoka 1. miesto a postup na krajské kolo

odbor ZDRAVOTNÍCTVO a FARMAKOLÓGIA 06
Mária Šotková a Ivana Michaličková, septima s témou Detská mozgová obrna 1. miesto a postup na krajské kolo

Našim SOČkárom  želáme veľa šťastia na krajskom kole SOČ.

 

2019

17.-18. marec

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Bratislave

Gratulujeme Annemárii Čechovej zo sexty k získaniu 5. miesta na celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii v 2A. 

2019

15.-16. marec

Pozvanie na divadelné predstavenie

Bratia kapucíni pozývajú na divadelné predstavenie o sv. Františkovi z Assisi, ktoré hrajú v aule nášho gymnázia 15.3. a 16.3.2019 vždy o 18.00 hod. Odporúčaný vek je od 12 rokov. 

 

2019

15. marec

Divadelné predstavenie pre školy v Dome odborov s názvom Mastný hrniec

pre triedy septima, III.A a III.B

2019

14. marec

Prezentácia Žilinskej univerzity

Ďakujeme za prezentáciu univerzity, ktorá sídli v našom meste a tešíme sa, že promo video o univerzite urobil absolvent nášho gymnázia Juraj Čerňaský . PROMO

 

2019

14. marec

Prednáška na tému Hoaxy

pre III.A, III.B a septimu a nematurantov z MAT

Ďakujeme Mgr. Pavelovi Izraelovi, PhD. vedúcemu katedry žurnalistiky na KU v Ružomberku za objasnenie problematiky hoaxov.

2019

14. marec

Písomné maturity z Matematiky
vyučovanie je podľa rozvrhu 

2019

13. marec

Riaditeľské voľno

Žiaci tried – príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, I.A, II.A majú riaditeľské voľno.

 

2019

12.-13. marec

Finančná gramotnosť 

blokové vyučovanie tried III.A, III.B a septimy 

2019

12. marec

Stretnutie s blahoslavenou Ankou Kolesárovou

Ďakujeme vdp. Pavlovi Hudákovi za sprítomnenie života a duchovnosti blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Viac TU

 

 

2019

12. - 14. marec

EČ a PFIČ maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra – 12. marec 2019

Cudzí jazyk B2 (ANJ/NJ) – 13. marec 2019

Matematika – 14. marec 2019

2019

12.-14. marec

Medzinárodné mládežnícke fórum 2019 vo Viedni – UNODC Youthforum 2019

V dňoch 12. – 14. marca 2019 reprezentovali krajinu Slovensko na medzinárodnej konferencii Youth Forum vo Viedni žiaci Gymnázia sv. Františka v Žiline – Katarína Saparová a Matúš Marec, obaja zo septimy.  Celé stretnutie sa konalo pod záštitou UNODC – Úradu OSN pre drogy a kriminalitu. Konferenciu organizovala rada pre mladých Youth Initiative, ktorá sa snaží o aktívne zapojenie tínedžerov z celého sveta do oblasti drogovej prevencie v jednotlivých krajinách. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo vyše 43 delegátov – mladých ľudí z viac ako 30  krajín sveta. Výsledkom ich spoločnej práce bolo vyhlásenie k príčinám a prevencii drogovej závislosti u mladých ľudí. Viac si môžete prečítať TU

 

 

2019

11. marec

Nová rohož pri vstupe do GSF

Život sa skladá z malých a možno obyčajných vecí. Takou je aj naša nová krásna rohož s logom, ktorou budeme do školy prechádzať opäť po jarných prázdninách.
    

2019

6. marec

Popolcová streda

začiatok pôstneho obdobia

Odkaz pápeža Františka na pôstne obdobie TU

2019

4. - 8. marec

Jarné prázdniny

2019

2.-3. marec

Celonočná adorácia

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli na celonočnú adoráciu spojenú s duchovnou obnovou. Veríme, že to bol požehnaný čas. 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]