Máj 2022

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Máj 2022

2022

30. máj

ústne maturitné skúšky

30.máj – 2.jún 

 

2022

27. máj

výročie smrti Antónie Lamplovej – zakladateľky školských sestier sv. Františka 

 

2022

27. máj

2022

26. máj

školský výlet sexty pri rybníkoch v Šuji

 

 

2022

26. máj

Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok, Deň katolíckych škôl 

 

 

2022

25.-27. máj

duchovná obnova septimy 

2022

25. máj

školský výlet III.B v Košiciach 

2022

24. máj

účasť na projekte SmartSoc na ŽU

2022

24. máj


vyhodnotenie súťaže TU

2022

23.-24. máj

duchovná obnova sexty v Beckove

2022

20. máj

rozlúčka našich maturantov 

2022

18. máj

školský výlet septimy na Slnečných Skalách 

 

2022

18. máj

školský výlet III.A na Lietavskom hrade  

2022

18. máj

2022

17. - 18. máj

celoslovenské kolo biblickej olympiády v Košiciach
 

2022

16. máj

školský výlet kvinty v Bratislave 

2022

16. máj

Gratulujeme kvartánom a ďakujeme Mgr. Gabriele Šikyňovej (SJL) a Mgr. Kláre Marettovej (MAT) za prípravu žiakov na Testovanie 9. 

2022

12. máj

okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2022
Ďakujeme Paulínke Čižmárikovej a Dávidovi Perrotovi, obom z prímy, za úspešnú reprezentáciu školy. 

2022

12. máj

 regionálne kolo IQ olympiády v Banskej Bystrici
Ďakujeme Martinovi Franekovi z kvarty za úspešnú reprezentáciu školy. Výsledky TU

2022

11.-12. máj

duchovná obnova I.B v Terchovej


Ďakujeme sestre Samuele, vdp. B. Kožuchovi a B. Letkovi a ich dobrovoľníkom za požehnaný čas duchovnej obnovy. 

2022

10.-11. máj

duchovná obnova I.A v Terchovej

Ďakujeme sestre Samuele, vdp. B. Kožuchovi a B. Letkovi a ich dobrovoľníkom za požehnaný čas duchovnej obnovy. 

2022

11. máj

okresné kolo vo florbale starších žiakov ZŠ
Ďakujeme našim reprezentantom vo florbale za úspešnú reprezentáciu školy. 

2022

10. máj

duchovná obnova sekundy
Ďakujeme sestre Mariele a vdp. J. Mojžiešikovi za vedenie duchovnej obnovy. 

2022

10. máj

environmentálny workshop Žilinskej univerzity v kvinte

2022

9.-10. máj

duchovná obnova II.A v Beckove

Našej II.A sa venovalo františkánske spoločenstvo v Beckove. Ďakujeme.

2022

9. máj

environmentálny workshop Žilinskej univerzity v I.A

2022

9. máj

prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 – druhý termín

postup pre prijatie do štvorročnej formy TU
postup pre prijatie do osemročnej formy TU
záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium TU

2022

8. máj

2022

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom

štátny sviatok

 

2022

6. máj
2022

4. máj

duchovná obnova tercie 
Ďakujeme s.Mariele a vdp. J. Mojžiešikovi za vedenie duchovnej obnovy.

2022

3. máj

2022

2. máj

prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 – prvý termín

postup pre prijatie do štvorročnej formy TU
postup pre prijatie do osemročnej formy TU
záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium TU

2022

2. - 8. máj

týždeň modlitieb za duchovné povolania

Svätý pápež Pavol VI. počas Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1964 zaviedol Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa každoročne slávi na 4. veľkonočnú nedeľu. Tejto nedeli predchádza týždeň intenzívnych modlitieb za nové duchovné povolania pre Cirkev. Všetci veriaci sú pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania.

2022

1. máj

Sviatok práce, sviatok sv. Jozefa, robotníka

štátny sviatok

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]