Krajské kolo Biologickej olympiády

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Krajské kolo Biologickej olympiády

55. ročník Biologickej olympiády

Organizáciu krajského kola (Žilinského kraja) biologickej olympiády organizačne v školskom roku 2020/2021 zabezpečuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline a krajská komisia biologickej olympiády.

okrem emailov v pokynoch aj na email bioolympiadazilinskykraj@gmail.com

Kategória A a B – teoretická časť
– do krajského kola postupujú žiaci priamo zo školského kola 
Termín pre kat. A: 10.3.2021 online podľa pokynov Iuventy 
výsledková listina TU

Termín pre kat. B: 11.3.2021 online podľa pokynov Iuventy
výsledková listina TU

Kategória A a B – projektová časť   VIAC TU
online krajské kolo sa uskutočnilo 15. marca 2021
Vyhodnotenie
Kat A projektová časť TU
Kat B projektová časť TU

Kategória C INFO

kat. C – online teoretická časť 
– do krajského kola postupujú dvaja žiaci z okresného kola 
Termín súťaže pre kat. C: 19.3.2021 o 8.15 
Vyhodnotenie – Edupage

Kat. C projektová časť
online krajské kolo sa uskutočnilo 19. marca 2021 o 13.00
Vyhodnotenie

Kat C projektová časť TU

Krajská komisia biologickej olympiády 2020/2021
Ing. Peter Tomáň – predseda, Oravské múzeum, botanik a zoológ
PhDr. Anna Poláčková – členka komisie, biológia
Mgr. Hana Chlebanová – členka komisie, biológia
Mgr. Zuzana Pčolová – členka komisie, ekológia
RNDr. Monika Hustáková – členka komisie, biológia
Mgr. Miroslava Slovíková – členka komisie, biológia
PaedDr. Eva Fučeková – členka komisie, environmentalistika

adresa organizátora krajského kola biologickej olympiády 2020/2021
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J. M. Hurbana 44
01001 Žilina
 
kontaktná osoba: PhDr. Anna Poláčková
kontaktný e-mail pre BIO olympiádu: bioolympiadazilinskykraj@gmail.com
mobil: 0917548583
Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]