Jún 2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Jún 2019

2019

28. jún

Dovidenia 2. septembra!

                 požehnané prázdniny 

2019

28. jún

Naše triedy pred prázdninami

Ďakujeme Kataríne Saparovej zo septimy za krásne fotografie.

2019

28. jún

Záver školského roka 2018/2019

Školský rok sme ukončili celoškolskou sv. omšou, ktorú hudobne doprevádzali III.A a III.B, po nej pani riaditeľka zhodnotila školský rok a triedni učitelia odovzdali svojim žiakom vysvedčenia. Ďakujeme za spoločne prežitý školský rok. 

2019

27. jún

Športový deň organizovaný ŽŠR

Volejbalový turnaj organizovaný ŽŠR 27.6.2019 vyhrala III.B, 2.miesto septima a 3.miesto kvinta. Ďakujeme všetkým zapojeným a hlavne skvelým tímom učiteľov a absolventov. 

2019

24. jún

Doba sa mení, bontón zostáva

Na projekte Doba sa mení, bontón zostáva sa pod vedením Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity zúčastnila naša III.B. Bolo výborne! Ďakujeme.

2019

21.-22. jún

Kvalifikačná expedícia DOFE

bronzová úroveň

2019

20. jún

Slávnosť Najsvätejšieho tela a Krvi Božie Telo

celoškolskú sv. omšu hudobne doprevádzala II.A a odkaz nášho otca Zdena k dnešnému dňu:  želám vám, aby ste mali skúsenosť živého Boha, ktorý je v Eucharistii

2019

17. jún

Exkurzia do ZOO v Košiciach

Triedy II.A a sexta prežili pekný deň v ZOO a stihli aj krátku prehliadku historického centra Košíc. 

2019

16. jún

Nedeľné divadelné popoludnie 

Ďakujeme divadelnému krúžku pod vedením našich kolegýň dôchodkýň PhDr. Marty Višňovskej a Mgr. Margity Svetkovej za príjemne spestrenie nedeľného popoludnia.
 

 

2019

13.-14. jún

Školský výlet III.A v Prahe

2019

13. jún

Školský výlet prímy v Strečne

Bolo slnečno a super!

2019

12.-13. jún

Školský výlet kvinty v Ludrovej

2019

12.-13. jún

Školský výlet septimy na Lazisku

2019

12. jún

Školský výlet tercie vo Vrátnej

2019

10.-11. jún

Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

Prvá skvelá správa zo Školských majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu. Máme majstra Slovenska! Adam Trepáč z tercie získal 1. miesto. Gratulujeme!

2019

7.-10. jún

Turíčny víkend v Salzburgu

Skupina našich žiakov nám posiela pozdrav zo Salzburgu, kde spoločne prežili nádherný turíčný víkend.Ďakujeme Diecéza v Salzburgu, nášmu absolventovi vdp. Ladislavovi Kučkovskému a Žilinskej diecéze za možnosť reprezentovať našu diecézu a hlavne povzbudiť sa vo viere spolu s mladými ľuďmi.


2019

7.-9. jún

DOFE expedícia 

pod vedením hodnotiteľov Mgr. Evy Marcinkovej a Mgr. Dávida Tyrola. 

Miesto: Strážovské vrchy
 
„Som veľmi rada, že som mohla absolvovať cvičnú expedíciu, z ktorej si odnášam okrem „svalovice“ aj množstvo neopakovateľných zážitkov a skúseností. Hodnotím ju ako vydarenú hoci aj s chybami,ktorých sme sa dopustili, pretože tie nás posunuli ďalej, aby kvalifikačná expedícia bola ešte o level dôslednejšia a premyslenejšia.Ďakujem mojim kamarátom, ktorí sa jej zúčastnili so mnou a taktiež hodnotiteľovi a školiteľovi, ktorí sa postarali o príjemnú atmosféru a podporu. 🙂 „

2019

7. jún

Zbierka Belasý motýľ

Aj my ako škola sa zapájame do verejnej zbierky Belasý motýľ  v spolupráci s Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie Žilina. Naše štyri dobrovoľníčky môžete stretnúť na Hlinkovom námestí a pri Kauflande. 
 

2019

7. jún

Privítanie indického veľvyslanca Shri Vanlalhuma

Návšteva družobnej školy z Indie vyvrcholila v piatok 7.júna, keď našu školu navštívil aj Shri Vanlalhuma, indický veľvyslanec. Privítali sme ho chlebom a soľou. Po privítaní nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci družobnej školy a nášho gymnázia. FOTOGAlĚRIA

2019

6. jún

Tanečný workshop

Pre našich priateľov z Indie sme dnes zorganizovali tanečný workshop pod vedením Mgr. Maroša Mikundu. 

2019

6. jún

Vydarený deň organizovaný ŽŠR

2019

6. jún

Svetový deň životného prostredia

Ukončenie zberu plastových uzáverov

2019

4. jún

Literárna súťaž Paulinyho Turiec

1. kategória – poézia
2. miesto: Martina Hartelová, kvarta-  za práce Mama, Návrat
3. miesto: Terézia Janáková, tercia – za prácu Konečná

 Gratulujeme!

2019

3.-7. jún

Vzácna návšteva družobnej školy z New Delhí z Indie

V dňoch 3.- 7.júna 2019 máme medzi sebou vzácnych hostí, a to pedagógov a žiakov z družobnej školy sv.Marka z New Delhí z Indie. Našu školu a Slovensko im predstavuje vybratá skupina žiakov pod vedením prof. Němcovej a prof. Timkovej.
Program:
1. jún – prílet do Krakova a prehliadka mesta 
2. jún – návšteva Osvienčimu a príchod do Žiliny
3. jún – program v škole (prehliadka školy, hodina slovenského jazyka, ochutnávka jedál, tvorivé workshopy) a prehliadka mesta Žilina
4. jún – Oravský Podzámok, Oravská priehrada a Slanický ostrov
5. jún – návšteva Bratislavy
6. jún – tanečný workshop, exkurzia do Demänovskej ľadovej jaskyne
7. jún – privítanie indického veľvyslanca pána Shri Vanlalhuma, kultúrny program v aule školy a diskusia 

2019

3. jún

Projekt Chuť žiť

INFO

pre dievčatá z tried príma, sekunda, tercia, kvarta

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]