Február 2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Február 2019

2019

28.február

Školské kolo SOČ

odbor BIOLÓGIA 04
1. miesto Tomáš Trnka téma: Antropofytizácia Bitarovského potoka a postup do okresného kola 

odbor ZDRAVOTNÍCTVO a FARMAKOLÓGIA 06
1. miesto Mária Šotková a Ivana Michaličková téma: Detská mozgová obrna a postup do okresného kola

Gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresom kole!

  

2019

28.február

Karnevalový deň organizovaný ŽŠR

Uhádnete ich?

2019

28.február

Anglické divadlo The Onlines

pre triedu terciu

2019

27.február

Divadelné predstavenie v Mestskom divadle Zločin a trest

pre triedy II.A a sexta 

2019

27.-28. február

Konverzácie v nemeckom jazyku s Herr Semellikerom z Viedne 

2019

26.-28. február

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Na okresnom kole sme získali cenné umiestnenia:
IV. kategória – poézia:
2. miesto Veronika Kasáková, I.A
III. kategória – poézia:
Čestné uznanie Rebeka Račková (TER)

 

2019

25.február

Hodina modernej chémie – VŠ chemicko technologická Praha

pre maturantov z chémie a II.A

  

2019

20.február

Exkurzia do Krajskej knižnice v Žiline (Britského centra) v predmete ANJ – trieda tercia

2019

20.február

2019

19.február

Zelený certifikát
 

2019

18.február

Stretnutie s absolventmi GSF – študentmi medicíny

Ďakujeme našim absolventom Ivone Feikovej a Patrikovi Dulačkovi, že prišli medzi nás a porozprávali nám o štúdiu medicíny. 


2019

17.-22.február

Lyžiarsky výcvik sekundánov 

LVK sa uskutočnil na Chate pod Čertovicou vo Vyšnej Boci. Bolo super!

2019

15.február

Exkurzia GSF TV a divadelného krúžku do Bratislavy

Dva krúžky na spoločnej exkurzii.
žiaci GSFtv krúžku boli v TVLUX a dozvedeli sa tu viac o práci v médiách od riaditeľa LUX communication Martina Lišháka a od režiséra a scenáristu Marka Poláčka. V štúdiu tvorby správ mali príležitosť vyskúšať si čítanie správ. Divadelný krúžok absolvoval prehliadku mesta Bratislavy. Oba krúžky spoločne večer navštívili divadlo P.O. Hviezdoslava, kde si pozreli divadelné predstavenie Zdravý nemocný. 
 

2019

15.február

Majstrovstvá okresu v basketbale – žiačky SŠ

2. miesto
Družstvo: Veronika Marková, II.A, Rebeka Berešíková, III.B, Ema Brozmannová a Zuzana Sokolová, KVI, Barbora Gondová a Ivana Michaličková, SEP, Katarína Kormančíková, SE, Simona Ďurneková, IV.B, Simona Feiková, TER

2019

14.február

11. výročie od vzniku Žilinskej diecézy – naši patróni sv. Cyril a Metod

2019

14.február

Krajské kolo NEJ olympiády

Gratulujeme Annemárii Čechovej zo sexty  k získaniu 1. miesta v kat. 2A a k postupu na celoslovenské kolo. Ďakujeme Oliverovi Oláhovi z oktávy za reprezentáciu školy.  

2019

14.február

Okresné kolo biologickej olympiády kat.C

Ďakujeme Tomášovi Karolovi Högerovi za úspešnú reprezentáciu školy!

2019

14.február

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Kat. F
2. miesto Michal Haluška, príma 
Kat. E
Lucia Smičíková, sekunda – úspešná riešiteľka 
Kat. D
Sebestyén Marosz, tercia – úspešný riešiteľ
Kat. C
Naďa Urbaníková a Tereza Mihalčinová, kvarta – úspešné riešiteľky 

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

2019

14.február

Krajská knižnica – prednáška o dobrodružnej svetovej literatúre 

Prednášku o dobrodružnej svetovej literatúre absolvovali naši sekundáni. 

2019

13.február

Ruské slovo – súťaž

Gratulujeme Metodovi Huljakovi zo IV.B k získaniu 2. miesta.

 

2019

12.február

Sympózium o Vendelínovi Javorkovi SJ

Zaujímavého sympózia o významnom Žilinskom rodákovi pátrovi Vendelínovi Javorkovi SJ sa zúčastnili aj naši žiaci. INFO

2019

12.február

Krajské kolo olympiády zo SJL

kat. B 1. miesto Denisa Fujášová, II.A a postup na celoslovenské kolo

Ďakujeme Filoméne Ághovej, IV.A a Kláre Kučerovej, KVA za reprezentáciu školy. 

2019

8.február

Deň sv. Bakhity – Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

aj my sme sa pripojili k Medzinárodnému dňu modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi rannou školskou sv. omšou pripravenou podľa materiálov SKCH a krátkym videom na školských obrazovkách. 

Kto bola sv. Bakhita? Viac TU   

Videá: TU    TU 

2019

7.február

Krajské kolo geografickej olympiády 

Kat.Z
1.miesto – Andrej Lendóci, II.A a postup na celoslovenské kolo

Gratulujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

2019

7.február

Okresné kolo geografickej olympiády 

Kat.F
1.miesto – Kováčová Katarína, sekunda
6.miesto – Franek Martin, príma

Gratulujeme našim úspešným riešiteľom!

2019

7.február

Krajské kolo olympiády ľudských práv 

Gratulujeme našej žiačke Filoméne Ághovej zo IV.A k 7. miestu a postupu na celoslovenské kolo. 

2019

6.február

Odovzdanie cien v súťaži Expert geniality show

V súťaži Expert geniality show dosiahli naši 17 súťažiaci výborné výsledky, a to máme dvoch TOP EXPERTOV, 12 EXPERTOV v rôznych oblastiach a 6 účastníkov. Gratulujeme!

  

 

2019

5.-7.február

Duchovná obnova oktávy

v pastoračnom centre Ústie nad Priehradou

2019

5.február

Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Ružomberku

II. kategória
poézia – Adela Mihalčinová, príma – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
próza – Timotej Murčo, príma – účastnícky list
III. kategória
poézia – Terézia Mihalčinová, kvarta – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
próza – Terézia Kardošová, kvarta – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
IV. kategória
poézia – Paula Mihalčinová, septima – 2. miesto
IV. kategória
próza – Nina Paulínyová, kvinta– účastnícky list

Gratulujeme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole. 

 

2019

1.február

Polročné prázdniny a duchovná obnova zamestnancov školy

2019

1.február

Nová študovňa

V priestoroch školy sme zriadili ďalšiu študovňu.

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]