Apríl 2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Apríl 2019

2019

26. apríl

Finančná olympiáda

Gratulujeme Lukášovi Gachovi z oktávy za 3. miesto v celoslovenskom finále finančnej olympiády. Lukášovi ďakujeme aj za finančnú odmenu, ktorú umiestnením získal  pre školu. 

2019

26. apríl

 Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

26. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. V 3. kategórii získal Kamil Huljak z II.A – 1. miesto a postup na celoslovenské kolo. Súťažilo sa v štyroch kolách: vedomostný test, slepá mapa, riešenie astronomických príkladov a ústna odpoveď. Gratulujeme! INFO

 

 

2019

26. apríl

Biblia očami detí a mládeže – celoslovenské kolo výtvarnej súťaže 

Gratulujeme Miriam Súkeníkovej z I.A, ktorá v VI.kat získala 1. miesto za výtvarné zobrazenie podobenstva o desiatich pannách. 

 

 

2019

24. apríl

Riaditeľské voľno
Metodický deň učiteľov Žilinskej diecézy

V programe metodického dňa bola sv. omša, prednáška p. Mariána Kolníka a predstavenie projektu čítania príbehov Luciou Hrabovskou, absolventkou nášho gymnázia.

 

 

2019

18.-23. apríl

Veľkonočné prázdniny 

2019

16. apríl

ANJ divadlo Rómea and Juliet

2019

13.-14. apríl

Kvetný víkend

2019

11.-12. apríl

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, Modra – Harmónia

Naše gymnázium reprezentovala Denisa Fujášová z II.A a umiestnila sa na výbornom 6. mieste. Gratulujeme! INFO 

2019

10.-12. apríl

Celoslovenské kolo OĽP

Naše gymnázium reprezentovala Filoména Ághová zo IV.A a Mgr. Dávid Tyrol, ktorý pracoval v celoslovenskej komisii OĽP. INFO

 

2019

11. apríl

Deň narcisov 

2019

10.-11. apríl

Konverzácie s NEJ lektorom Herr Semellikerom

2019

9. apríl

Diecézne kolo biblickej olympiády

Gratulujeme Agáte Jonekovej, III.A, Denise Fujášovej, II.A a Dávidovi Šulavovi, I.A k získaniu 1.miesta v diecéznom kole biblickej olympiády a k postupu na celoslovenské kolo. 

2019

9. apríl

Rodičovské stretnutie 

o 16.30 v triedach

2019

2.-5. apríl

Európsky parlament v Bruseli

Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli  vybratými žiakmi školy 

2019

3. apríl

Tanečné predstavenie To be myself

pre triedy prímu, sekundu a terciu

2019

3. apríl

Masterclasses 2019 na ŽU 

INFO

2019

3. apríl

Krajské kolo SOČ

odbor BIOLÓGIA 04 Tomáš Trnka, III.B s témou: Antropofytizácia Bitarovského potoka 3. miesto
Gratulujeme! 
Ďakujeme Márii Šotkovej a Ivane Michaličkovej, septima, v obore ZDRAVOTNÍCTVO a FARMAKOLÓGIA 06 s témou Detská mozgová obrna za vzornú reprezentáciu školy. 

2019

3. apríl

Monitor 9

Ďakujeme našim kvartánom, že sa v plnom počte zúčastnili dnešného pre nás historický prvého testovania 9. 

MŠVVaŠ SR

Núcem 

2019

2. apríl

Krajské kolo matematickej olympiády

Gratulujeme Tadeášovi Blunárovi zo sexty k získaniu 3. miesta v kat.B a Matejovi Štauderovi, sexta, Matejovi Lukáčikovi a Petrovi Komorášovi, obom z I.A za reprezentáciu školy. 

2019

1.-3. apríl

Duchovná obnova sexty v pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]