Menu

Z fotogalérie

sam_1543-640x480

„Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma.”

Max Kašparů

Zelený dom

Od januára 2004 sú súčasťou školy školská jedáleň aj internát. Školské sestry sv. Františka zabezpečili rekonštrukciu zeleného domu (voláme ho tak všetci, pretože je naozaj zelený) a zriadili dve nové školské zariadenia. Škola má svoju kuchyňu a menšiu jedáleň, vďaka čomu aj počas obedov vytvárame rodinnú atmosféru. Aj keď sa sem zmestí naraz iba 80 stravníkov, prihlásených je nás takmer štyristo.

Súčasťou zeleného domu je školský internát, v ktorom býva na dvoch poschodiach 32 študentov. Študenti sú ubytovaní po dvoch alebo po troch, každá izba má sociálne zariadenie. Na oboch poschodiach sú malé kuchynky a súčasťou internátu je študovňa, ale aj kaplnka, v ktorej bývajú raz za týždeň sv. omše. Do budúcnosti by sa mal zelený dom ďalej rozvíjať ako miesto priateľských stretnutí a spoločných aktivít.

Popoludnie môžu žiaci stráviť v príjemnom prostredí školskej klubovne v suteréne zeleného domu. Môžu si tu zahrať rôzne spoločenské hry, posedieť si pri čaji, porozprávať sa, pozrieť si film alebo sa zúčastniť podujatí, ktoré si zorganizujú (výstavy, divadelné predstavenia, koncerty a iné).

Chutné obedy pre nás varia kuchárky (v bielom oblečení), ktoré su na fotografii aj s ďalšími nepedagogickými zamestnancami školy – s vedúcou jedálne, s ekonómkami, vrátničkami a školníkom.

 

Žiadosť o prijatie do školského internátu a vyhlásenie rodičov doručte na sekretariát školy do 31. mája.

Vrátnica:
+42141/5007118
Školská jedáleň:
+42141/5007119
Mobil:
+421905416400

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky