Menu

Z fotogalérie

image001

„Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha.”

Bernard zo Sieny

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Lucia Kajanová (sestra Damiána)
poverená riadením školy
od 2017
ThLic. Blanka Timková, (sestra Timotea) 2009-2017
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (sestra Gabriela) 2005-2009
PhDr. Viera Pavlásková 2004/2005
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (sestra Gabriela) 1999-2004
Ing. Ľubica Mišíková (sestra Alexandria) 1993-1999
PhDr. Marta Višňovská 1992/1993
Ing. Eva Hrabárová 1991/1992
Zástupca riaditeľky školy PhDr. Anna Poláčková (sestra Anna) od 2017
Mgr. Zuzana Frolová 2016/2017
PhDr. Viera Hoffmannová 2011-2016
PhDr. Milada Gardianová, PhD. (sestra Lívia) 2009-2011
RNDr. Alžbeta Bittšanská 2004-2009
PaedDr. Ján Hatala 1995-2004
Mgr. Alena Cicaničová 1994/1995
Zástupca zriaďovateľa Mgr. Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela) od 2016
Ing. Mária Sumilasová (sestra Magdaléna) 2006-2016
Mgr. Kamila Mošková (sestra Anna) 2005-2006
Mária Ďuricová (sestra Mária) 1999-2005
Mária Binderová (sestra Pavla) 1992-1993

 

Tajomníčka školy Mgr. Alena Schönová (sestra Bernadeta)  od 2005
Lucia Čambalová  2003-2005
Júlia Salašová (sestra Juliana)  2000-2003
Mgr. Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela)  1997-2000
Anna Pavolová (sestra Viktima)  1993-1997
Mária Binderová (sestra Pavla)  1992-1993

 

Kňazi na škole
ThDr. Zdeno Pupík od 2010
bratia kapucíni  2008-2010
ThLic. Ľuboš Václavek  2005-2008
bratia kapucíni  1997-2005

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky