Menu

Z fotogalérie

kvarta

„Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Zakorenená je vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži.”

Romano Guardini

Profesorský zbor

Školský rok Interní učitelia Externí učitelia
1991/1992 3 14
1992/1993 14 3
1993/1994 16 3
1994/1995 21 6
1995/1996 24 3
1996/1997 25 5
1997/1998 26 7
1998/1999 25 3
1999/2000 23 3
2000/2001 25 5
2001/2002 31 8
2002/2003 25 5
2003/2004 33
2004/2005
2005/2006 35
2006/2007 32
2007/2008 29 1
2008/2009 29 2
2009/2010 30 1
2010/2011 35
2011/2012 32
2012/2013 34

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky