Menu

Z fotogalérie

img_4884-640x427

„Keď sa pozrieme na veľkých fyzikov minulého storočia, možno s prekvapením zistíme, že to boli často ľudia hlboko veriaci. Prostredníctvom poznania, ktoré dosiahli – alebo skôr práve preto – si zreteľne uvedomovali, že sa len dotýkajú hlbokých tajomstiev, ktoré náš nedokonalý ľudský mozog nemôže celkom poznať a pochopiť.”

Jiří Grygar

Podľa funkcií

Vedenie školy

Riaditeľka školy Ing. Eva Hrabárová (sestra Salomea) 1991-1992
PhDr. Marta Višňovská 1992-1993
Ing. Ľubica Mišíková (sestra Alexandria) 1993-1999
PhDr. Viera Pavlásková 2004-2005
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.(sr. Gabriela) 1999-2009, zast. 2004-05
ThLic. Blanka Timková, (sr. Timotea) od roku 2009
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Alena Cicaničová 1994/1995
PaedDr. Ján Hatala 1995-2004
RNDr. Alžbeta Bittšanská 2004-2009
PhDr. Milada Gardianová, PhD.(sr. Lívia) 2009-2011
PhDr. Viera Hoffmannová od roku 2011
Zástupca zriaďovateľa Mária Binderová (sestra Pavla) 1992-1999
Mária Ďuricová (sestra Mária) 1999-2005
Mgr. Kamila Mošková (sestra Anna) 2005-2006
Ing. Mária Sumilasová (sestra Magdaléna) od 2006

 

Sekretariát školy

Tajomníčka školy Mária Binderová (sestra Pavla) 1992-1993
Anna Pavolová (sestra Viktima) 1993-1997
Mgr. Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela) 1997-2000

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky