Menu

Z fotogalérie

9

„Jediný skutočný neúspech je ten, z ktorého sa nepoučíme.”

John Powell

Prijímacie konanie

Pre  záujemcov o našu školu otvárame v školskom roku 2014/2015:

  •  jednu triedu OSEMROČNEJ FORMY ŠTÚDIA.

 

  •  DVE TRIEDY ŠTVORROČNEJ FORMY štúdia.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky