Menu

Z fotogalérie

image168

„Kto nechce premárniť rok, musí ho včas začať napĺňať.”

Johann Wolfgang Goethe

Formy štúdia

Osemročná forma

(študijný odbor 79 02 5 73)

Táto forma štúdia bola na GSF otvorená v roku 1994 ako príležitosť pre nadaných žiakov 4. ročníkov ZŠ zapojiť sa do nového študijného programu orientovaného na výučbu cudzích jazykov.
Od roku 2010 sme opäť po niekoľkoročnej pauze prijali do osemročnej formy žiakov, ktorí ukončili 5. ročník základnej školy.

 


 

Štvorročná forma

(študijný odbor 79 02 5)

Začína 1. ročníkom gymnázia a končí maturitou v 4. ročníku. Do štvorročnej formy prijímame žiakov po ukončení 9. ročníka ZŠ. Od roku 2009 otvárame podľa možností každý rok dve triedy.

 


 

Šesťročná forma

(študijný odbor 79 02 5 73)

Táto forma štúdia bola otvorená prvýkrát v školskom roku 2005/2006.

Študenti tejto formy začali na GSF študovať od začiatku 8. roka ich povinnej školskej dochádzky. Trieda zostáva spolu celých 6 rokov až po maturitu.
Zatiaľ od roku 2009 do tejto formy uchádzačov neprijímame.

 


Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky