Menu

Z fotogalérie

8

„Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme.”

sv. František Saleský

Kvinta


Triedny profesor:
Mgr. Ján Papík
Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Zdenko Kykloš
ok nástupu na GSF: 2013 Posledný rok na GSF: 2021

 

Spolu Dievčatá Chlapci
29 16 13

 

Zoznam žiakov

1. Balcová Veronika, 2. Balog Lukáš, 3. Blunár Tadeáš, 4. Čechová Annamária Patrícia, 5. Druska Dávid, 6. Dominik Dúha, 7. Fuček Teodor, 8. Gintnerová Lucia, 9. Guttenová Eliška Mária, 10. Haršaník Ján, 11. Holánik Lukáš, 12. Jesenický Jaroslav, 13. Joneková Paula, 14. Jurčíková Sára, 15. Juriga-Brankovič Marek, 16. Kaduc Jakub, 17. Kormančíková Katarína, 18. Kypusová Michaela, 19. Lazarová Bibiána, 20. Majdišová Anežka, 21.Mazák Jakub, 22. Melová Emília, 23. Michalcová Veronika, 24.Paulínyová Emma, 25. Pekarová Viktória, 26. Ripelová Kristína, 27. Shamanskyi Mykola Petrovyč, 28. Smolková Simona, 29. Strelcová Barbora, 30. Štauder Matej

sekunda

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky