Menu

Z fotogalérie

koncert13

„Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma.”

Max Kašparů

Kvarta


Triedny profesor:
Mgr. Alena Muchová (sestra Samuela)
Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Adriana Bobeničová
ok nástupu na GSF: 2014 Posledný rok na GSF: 2022

 

Študenti:

Spolu Dievčatá Chlapci
30 18 12

 

Zoznam žiakov:

1. Brozmannová Ema, 2. Čagalová Nina, 3. Ďurišová Margaréta, 4. Gaňová Alexandra, 5. Havlíková Diana, 6. Hraško patrik Martin, 7. Chovancová Katarína, 8. Kopij Alexandra, 9. Kúdelčík Martin, 10. Kyselica Filip, 11. Magoč Maroš, 12. Malík Jakub, 13. Mikula Jakub, 14. Neslušanová Andrea, 15. Olexa Michal, 16. Palinyová Nina, 17. Piovár Richard, 18. Poliaková Laura, 19. Rybáriková Júlia, 20. Sadiku Matúš, 21. Shepperson Samuel, 22. Sokolová Zuzana, 23. Surová Sára, 24. Škvareková Anna, 25. Špánik Tomáš, 26. Štempelová Alžbeta, 27. Šulavík Samuel, 28. Varešinská Sabína, 29. Vojtušová Veronika, 30. Závodská Nina Sarah

prima

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky