Menu

Z fotogalérie

fotografia0135

„Keď sa pozrieme na veľkých fyzikov minulého storočia, možno s prekvapením zistíme, že to boli často ľudia hlboko veriaci. Prostredníctvom poznania, ktoré dosiahli – alebo skôr práve preto – si zreteľne uvedomovali, že sa len dotýkajú hlbokých tajomstiev, ktoré náš nedokonalý ľudský mozog nemôže celkom poznať a pochopiť.”

Jiří Grygar

4.A

Triedny profesor:
Mgr. Katarína Koželová (sr. Alžbeta)
Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Miroslav Strachota
Rok nástupu na GSF: 2014 Posledný rok na GSF: 2018

 

Študenti:

Spolu Dievčatá Chlapci
33 18 15

 

Zoznam žiakov:

1. Badura Matej, 2. Baránková Anna Mária, 3. Dikošová Karolína, 4. Ďurišová Zuzana, 5. Fiala Juraj, 6. Frátrik Emanuel, 7. Galis František, 8. Gallová Alica, 9. Galmiš Jakub, 10. Gutten Filip, 11. Hrenáková Sofia, 12. Hulíková Alexandra, 13. Chabadová Barbora, 14. Jankovská Katarína, 15. Káčeríková Mária, 16. Kekelyová Katarína, 17. Kmeťová Katarína, 18. Kormančík Tomáš, 19. Krnáč Jakub, 20. Kyselica Michal, 21. Palúch Branislav, 22. Pecková Mária Eva, 23. Repáňová Dominika, 24. Sňahničan Dávid, 25. Staňová Dominika, 26. Svrčková Lucia, 27. Šipčiak Rudolf, 28. Škvrndová Alžbeta, 29. Škvrndová Ema, 30. Uhrin Dávid, 31. Valach Juraj, 32. Vašečka Samuel, 33. Vršanská Aneta

1.A

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky