Menu

Z fotogalérie

image065

„Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.”

FRANÇOIS MAURIAC

Informatika

 Seminár pre maturantov

Domáca úloha na stredu 21.9.2016 –  icon_pdf16

Úlohy na hodinu 21.9.2016 – icon_pdf16

Úlohy na prácu s poľom 5.10.2016 icon_pdf16

Úlohy na prácu so stringom 19.10.2016icon_pdf16

Úlohy na prácu so stringom 26.10.2016 icon_pdf16

Úlohy na prácu s poľom stringov 2.11.2016 icon_pdf16

Úlohy na prácu s dvojrozmerným poľom icon_pdf16

Úlohy na prácu s funkciami icon_pdf16

Malá násobilka icon_pdf16

Úlohy na prácu s príkazmi knižnice CRT icon_pdf16

Program doplň funkciami a procedúrami icon_pdf16

Úlohy na prácu s textovými súbormi icon_pdf16

Úlohy na opakovanie icon_pdf16

Úlohy na opakovanie č.2 icon_pdf16

Úlohy na opakovanie č.3 icon_pdf16

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky