Menu

Z fotogalérie

3

„Keď chceme hovoriť o pokroku, neoháňajme sa počtom áut alebo telefónnych liniek, ale hodnotou, ktorú má pre nás a pre našu civilizáciu ľudský život.”

Karel Čapek

Gymnázium

Gymnázium sv.Františka v Žiline
 

Kto tvorí Gymnázium sv. Františka v Žiline?  Gymnázium to sú zamestnanci a žiaci GSF.

Kto sú žiaci GSF?
Ide o obyčajných školopovinných mladých ľudí, ktorí však v prostredí, ktoré vytvára naše gymnázium, dokážu mimoriadne výkony. Od vzniku školy sa počet študentov menil. Zo skromných 72 sa za dvadsaťpäť rokov zvýšil na vyše 400. Žiaci GSF úspešne reprezentujú školu na úrovni okresu, kraja i štátu. Študenti GSF vytvorili i túto stránku.

Kolektív

Možno povedať, že skupiny študentov fungujú ako zohrané tímy. Iste, je to tak i na iných školách, ale len na niektorých môže človek pocítiť silu vzájomného priateľstva a ochoty, akú zažívame my pri triednych akciách, výletoch, akadémiách, duchovných obnovách, slávnostných sv. omšiach, športových akciách i pri vyučovaní.

Pochopiteľne, vzťahy nie sú vždy ideálne a aj naši študenti, hoci svoj čas trávia na katolíckom gymnáziu, sú len ľudia a majú svoje chyby. Vždy je tu však vôľa prekonať vzájomné konflikty a to, čo nás rozdeľuje nahradiť tým, čo nás spája. Ak potrebujete zorganizovať akciu, výlet, projekt…, nájdu sa vždy žiaci, ktorí nebudú váhať prispieť. Svedčí o tom aj množstvo študentských prác a fungujúcich krúžkov.

Vývoj počtu tried na GSF od roku 1991

Školský rok Osemročná forma Štvorročná forma Šesťročná forma Spolu
1991/1992 3 3
1992/1993 5 5
1993/1994 7 7
1994/1995 2 8 10
1995/1996 3 6 9
1996/1997 4 5 9
1997/1998 5 4 9
1998/1999 6 4 10
1999/2000 7 3 10
2000/2001 8 3 11
2001/2002 9 3 12
2002/2003 8 4 12
2003/2004 8 4 12
2004/2005 8 4 12
2005/2006 7 4 1 12
2006/2007 6 4 2 12
2007/2008 5 4 3 12
2008/2009 4 4 4 12
2009/2010 3 4 4 11
2010/2011 3 5 4 12
2011/2012 3 6 3 12
2012/2013  3  7  2  12
2013/2014 4  8 1 13
2014/2015 5 7  12
2015/2016 6  7  13
2016/2017 7 7 14
2017/2018 8 6 14

Absolventi

Absolventi Gymnázium sv. Františka študujú na univerzitách a vysokých školách doma i v zahraničí. Mnohí majú vysokoškolské štúdium už za sebou, niektorí z nich pracujú ako učitelia na našom gymnáziu. Pri školských akciách, akou boli napríklad oslavy výročí, si však vždy nájdu čas, aby nás prišli navštíviť a podporiť. Niekedy sa dokonca dobrovoľne zapoja do rôznych podujatí.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky