Menu

Z fotogalérie

image029

„Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré.”

Romain Rolland

Máj

30. – 31. máj
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

25. máj
Vyhodnotenie maturitných skúšok

24. máj
Účelové cvičenie

23. máj
Riaditeľské voľno

22. máj
Triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, I.A majú o 9.00 v aule školy divadelné predstavenie o sv. Dorote

21. – 24. máj
Maturitné skúšky

21. máj
Riaditeľské voľno

20. máj
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

18. máj
Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet

17. máj
Triedy: II.A, II.B, sexta, III.A, III.B, septima majú o 9.00 v aule školy divadelné predstavenie o sv. Dorote
Triedy: príma, sekunda, tercia –  majú vyučovanie v Budatínskom hrade

16. máj
Duchovná obnova II.B

14.  a 17. máj
Prijímacie pohovory
INFO 8-ročná forma  4-ročná forma

14. máj
Riaditeľské voľno

14. – 18. máj
Akademický týždeň maturantov

13. máj
Deň matiek

11. máj
Rozlúčka s maturantami

11. máj
Duchovná obnova kvarty

10. máj
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – Deň katolíckych škôl
Na púti cirkevných škôl na Turzovku

9. máj
Regionálne kolo IQ olympiády

8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

4. máj
Exkurzia do ZOO Lešná – kvinta a sexta

3. – 5. máj
Duchovná obnova III.A

2. – 4. máj
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Na celoštátnom kole Dejepisnej olympiády kat.A v Smoleniciach nás reprezentuje Andrej Lendóci z I.A.

1. máj
Sviatok práce – sviatok sv. Jozefa – deň pracovného pokoja

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky