Menu

Z fotogalérie

sam_1603-640x480

„Kto chce vládnuť, musí najprv ovládať seba.”

NEMECKÉ PRÍSLOVIE

Marec

29.marec – 3. apríl
Veľkonočné prázdniny

31. marec

Veľkonočné Trojdnie – Biela Sobota

30. marec
Veľkonočné Trojdnie – Veľký Piatok
Deň pracovného pokoja

29. marec
Veľkonočné Trojdnie – Zelený Štvrtok

28. marec
Poetický Púchov
1. miesto v III. kat. – Soňa Kubalíková, III.B. Gratulujeme!

26. marec
FEDIM – divadelná súťaž

25. marec
Kvetná nedeľa

25. marec
Vyjadrujeme úctu k životu

24. – 25. marec
Kvetný víkend na GSF

22. marec
Medzinárodný deň vody 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. (sv. František z Assisi)

22. marec
Dekanátne kolo biblickej olympiáde
Kat. ZŠ – 1. miesto a postup na diecézne kolo
Gratulujeme našim žiakom Tamare Ondrišíkovej z prímy, Júlii Bielikovej zo sekundy a Anne Jurčíkovej z tercie!

21. marec
Okresné kolo SOČ
02 Matematika, fyzika
1. miesto Téma: Účinky plazmy na vlasoch – Ivana Rašková, septima – postup na krajské kolo
03 Chémia, potravinárstvo
2. miesto Téma: Škodlivosť vlasovej kozmetiky – Martina Habláková, Mária Murárová, III.B – postup na krajské kolo
3. miesto Chémia v analgetikách – Simona Masná, III.A
04 Biológia
1. miesto Téma: Zdravý životný štýl – Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, septima – postup na krajské kolo
06 Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto Téma: Škodlivosť fajčenia – Soňa Kubalíková a Martina Štafenová, III.B  – postup na krajské kolo
3. miesto Téma: HIV/AIDS – Magdaléna Mydliarová, Alžbeta Zuzkáčová, III.B
15 Ekonomika a riadenie
1.miesto Povolanie podnikateľ – Veronika Fogeltonová, Mária Svrčková, septima – postup na krajské kolo
17  Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto Vzdelávanie v autizmustickej škole – Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B  – postup na krajské kolo
2. miesto Osobnosť vojaka – Sára Hreusová, septima  – postup na krajské kolo

21. marec
Dekanátne kolo biblickej olympiáde
Kat. SŠ – 2. miesto
Gratulujeme našim žiakom Denise Fujášovej z I.A, Agáte Jonekovej z II. A a Jakubovi Kaducovi z kvinty!


21. marec
Trieda sekunda na výstave Pôvab kraslíc v Kaštieli v Radoli

20. – 21. marec

Krajské kolo biologickej olympiády kat. A a kat. B
Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy – Kristíne Masnicovej a Richardovi Ančicovi z III.A, Márii Koyšovej z II.A, Timei Funtíkovej zo sexty a Tomášovi Trnkovi z II.B.

18. marec
Školský benefičný koncert
VIDEO
FOTOGALÉRIA
Ďakujeme za podporu P18

13. – 15. marec
Písomné  maturitné skúšky NÚCEM
Maturanti myslíme na vás! Nech vás vedie Duch Svätý. FOTOGALÉRIA
Organizačné pokyny pre maturantov TU

14. marec
Žiaci školy (okrem septimy, III.A a III.B) majú riaditeľské voľno

13. – 14. marec

Finančná gramotnosť – blokové vyučovanie pre septimu, III.A a III.B

13. marec
Žiaci školy (okrem septimy, III.A a III.B) majú náhradný program vo vyučovaní
Téma: don Titus Zeman
 

12. – 14. marec
Youth Forum 2018 vo Viedni – Mládežnícke fórum 2018  

Na konferencii vo Viedni, ktorú koordinuje a riadi Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), sa stretáva viac ako 30 mladých ľudí z celého sveta, aby mu pomohli riešiť celosvetový problém s drogami. Slovensko reprezentuje naše gymnázium, a to študentky z III. B Magdaléna Mydliarová a Alžbeta Zuškáčová. ŽILINAK RCC  SPRÁVA 

FACEBOOK

10. – 11.marec
Celonočná adorácia
 
FOTOGALÉRIA
 INFOLUMEN  11.3.2018 (od 3.07 min.)

8. marec
Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet
Gratulujeme žiakom postupujúcim na krajské finále
Výsledky TU

7. – 8. marec
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

6. marec

Majstrovstvá okresu družstiev žiakov SŠ v stolnom tenise
1. miesto a postup na majstrovstvá kraja získalo družstvo:
Juraj Valach – IV.A, Peter Valach II. B, Viliam Augustín II. A a Martin Kúdelčík – kvarta
Gratulujeme!

1.- 3. marec
Duchovná obnova III.B v Ústí nad Priehradou pri Trstenej

1. marec
Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
Gratulujeme Marianne Plošticovej z III.A k získaniu 3. miesta v kat. IV. poézia.

1. marec
Školské kolo SOČ

  
      
  

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky