Menu

Z fotogalérie

18

„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.”

IMMANUEL KANT

Január

31. január
Polročné vysvedčenie

20. január
Pozývame na prechod Jánošíkovým krajom INFO

18. – 25. január
Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov tu

11. január
Prezentácia YFU (o vzdelávaní v zahraničí)

10. január
Trojkráľová posviacka školy

8. – 13. január
Lyžiarsky výcvik triedy sekundy v Zuberci

8. január 2018
Prvý deň v skole v kalendárnom roku 2018
Požehnaný nový rok!

6. január
Na slávnostnom podujatí Lukostrelec roka 2017 vo Svite bol Janko Kúdelčík zo sekundy Slovenským lukostreleckým zväzom vyhlásený za Talent 2017.
Gratulujeme!

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky